Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  COVID-19: Van Doorne staat voor u klaar

  Onze specialisten zijn u graag van dienst in deze uitdagende tijden. Hier vindt u antwoord op vragen inzake het coronavirus (COVID-19) die ons veel gesteld worden.
  Lees meer »

  ‘NOW-regeling tast de rechtspositie payrollwerknemers aan’

  Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) werd beoogd payrollwerknemers dezelfde bescherming te bieden als reguliere werknemers in dienst van de inlener. Maar de NOW-regeling doorkruist deze bescherming door reguliere werknemers meer bescherming te bieden.
  Lees meer »

  Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over overdracht van lening door bank aan niet-bank

  Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad een belangrijke prejudiciële beslissing gegeven over (de gevolgen van) een overdracht door een bank aan een niet-bank van vorderingen uit hoofde van overeenkomst van geldlening. Wij gaan kort in op deze beslissing.
  Lees meer »

  Van Doorne breidt ondernemingsrechtpraktijk uit met nieuwe partner Meltem Koning-Gungormez

  Van Doorne is verheugd dat Meltem Koning-Gungormez (1981) de M&A-praktijk komt versterken. De in fusies en overnames, private equity & venture capital en internationale herstructureringen gespecialiseerde advocaat sluit aan als partner, waarbij haar focus ligt op de technologie- en retailsector.
  Lees meer »

  Staatssecretaris EZ door rechtbank op de vingers getikt

  Waar de Autoriteit Consument en Markt een vergunning voor de overname van Sandd door PostNL had geweigerd, verleende de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die vergunning later toch. Op 11 juni 2020 oordeelde de rechtbank Rotterdam echter dat het ministerie procedurele fouten heeft gemaakt bij de totstandkoming van dat vergunningsbesluit. Ook kleefden er volgens de rechtbank de nodige inhoudelijke gebreken aan het besluit.
  Lees meer »

  Belet of ontstentenis van bestuurders en/of toezichthouders Maarten Appels in Governance Update

  Wat als een bestuurder of toezichthouder tijdelijk niet in staat is om zijn of haar functie te vervullen? Wat als een bestuurder of toezichthouder niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of door ontslag? Een nieuw wetsvoorstel introduceert de verplichting voor alle rechtspersonen om statutair te voorzien in een belet- en ontstentenisregeling. 
  Lees meer »

  Terugkijken: Webinars over belangrijke aspecten van reorganisaties en het pensioenakkoord start op dinsdag 7 juli 2020

  Van Doorne organiseerde een serie webinars speciaal voor werkgevers om bovenstaande toe te lichten. Tijdens deze webinars gingen onze Arbeid- & Pensioen specialisten in op de belangrijkste aspecten van reorganisaties en het pensioenakkoord, met aandacht voor de juridische valkuilen en uitdagingen, maar ook de kansen. Ze zijn hieronder terug te kijken.
  Lees meer »