Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  Meer vraag naar specialistische kennis Investment Management: Van Doorne versterkt marktprofiel met komst partner en counsel

  Van Doorne breidt haar dienstverlening uit met een Investment Managementpraktijk. Daan Horsthuis en Harm-Paul Plas trekken als specialisten op in multidisciplinaire teams om innovatief advies te bieden aan onder andere (beheerders van) beleggingsfondsen, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers en verschillende binnen- en buitenlandse financiële instellingen.
  Lees meer »

  Rondom windmolens

  De algemene normen in het Activiteitenbesluit milieubeheer ('Activiteitenbesluit') die gelden voor windturbineparken mogen voorlopig niet toegepast worden. De regering moet die algemene normen eerst voorzien van een deugdelijke milieueffectbeoordeling. Dat bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') op 30 juni 2021. De gevolgen van die uitspraak doen zich al gevoelen in nadere uitspraken.
  Lees meer »

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden: doe de WBTR check Download de infographic

  Per donderdag 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Met de Wbtr moet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarbogmaatschappijen en stichtingen verbeterd worden en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk getrokken worden. Aanleiding is onder meer een reeks incidenten in de semipublieke sector rondom governance.
  Lees meer »

  Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders Extern melden wordt eenvoudiger

  Onlangs is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet huis voor klokkenluiders en dient ter implementatie van EU Richtlijn 2019/1937. Deze richtlijn moet uiterlijk op 17 december 2021 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Voor organisaties met meer dan 50 werknemers heeft het wetsvoorstel verstrekkende gevolgen. Hieronder leest u een samenvatting van de belangrijkste veranderingen.
  Lees meer »

  Elisabeth Thole en Özer Zivali in FD: problemen bij privacywaakhond AP schadelijk voor bedrijven

  Nederland moet snel werk maken van een sterkere privacywaakhond, zo stellen Van Doorne privacyspecialisten Elisabeth Thole en Özer Zivali in een interview met het FD. "Dat is in het belang van het Nederlandse vestigingsklimaat, omdat een zwakke toezichthouder bedrijven in de problemen kan brengen."
  Lees meer »