Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Aankondiging bronbelasting op dividenden, interest en royalty's binnen concernverband en nieuwe Nederlandse substance-eisen

 • NL EN
 • Het ministerie van Financiën heeft op 23 februari 2018 in een beleidsbrief duidelijkheid gegeven over een nieuwe bronbelasting op dividenden, rente en royalty's binnen concernverband alsmede nieuwe Nederlandse substance-eisen.  

  Bronbelasting op dividenden, rente en royalty's binnen concernverband

  Het ministerie van Financiën stelt voor om binnen concernverband een bronbelasting op dividenden (per 2020), rente en royalty's (per 2021) in te voeren voor (i) jurisdicties met een laag statutair tarief en (ii) jurisdicties die op de EU-lijst met niet-coöperatieve landen staan. De bronbelasting op rente en royalty's wordt twee jaar eerder geïmplementeerd dan in het regeerakkoord was aangekondigd en de reikwijdte is thans beperkt tot betalingen binnen concernverband. De verwachting is dat betalingen binnen concernverband zullen worden gedefinieerd als betalingen aan groepsentiteiten gelegen in laag-belastende jurisdicties of jurisdicties die op de zwarte lijst van de EU staan.

  Nieuwe Nederlandse substance-eisen

  De beleidsbrief maakt verder bekend dat Nederlandse houdstermaatschappijen en Nederlandse dienstverleningslichamen ("DutchCo") onderworpen zullen zijn aan nieuwe Nederlandse substance-eisen. DutchCo moeten aan deze voorwaarden voldoen om a) spontane inlichtingenuitwisseling met relevante EU-lidstaten of verdragspartners te voorkomen en b) om in aanmerking te komen voor een ruling. Deze 'relevante substance-eisen' zijn al eerder ingevoerd voor buitenlandse aandeelhouders die een aanmerkelijk belang houden (>5%) in een Nederlandse entiteit en de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting of dividendbelasting willen voorkomen. De nieuwe substance-eisen houden (kort samengevat) het volgende in:

  • DutchCo moet voldoen aan de loonsomeis van €100.000 voor werknemers die relevante functies hebben op het niveau van DutchCo. Medewerkers kunnen worden ingehuurd bij andere groepsmaatschappijen en de relevante salarissen mogen door middel van een salary split-regeling aan DutchCo worden toegerekend. Medewerkers dienen hun activiteiten in Nederland verrichten.
  • DutchCo moet een eigen kantoorruimte hebben die gedurende ten minste 24 maanden aan DutchCo ter beschikking staat. Dit kan bijvoorbeeld onderbouwd worden door een huurovereenkomst voor 24 maanden. De kantoorruimte moet zijn ingericht en gebruikt worden voor de functie die DutchCo heeft binnen de groep.

  In de brief wordt niet specifiek vermeld wanneer de relevante substance-eisen in Nederland worden ingevoerd, maar de verwachting is dat dit zal gebeuren per 1 januari 2019.