Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Het aangaan van aannemingsovereenkomsten

 • NL
 • De coronacrisis heeft een flinke impact op alle sectoren, waaronder de bouwsector. Hoewel sommige sectoren, zoals de horeca, door de overheidsmaatregelen volledig stilgelegd zijn geweest, konden bouwprojecten steeds doorgang vinden. Evengoed ondervindt de bouwsector negatieve gevolgen van de coronacrisis. Deze gevolgen bestaan onder andere uit het oplopen van levertijden van bouwmaterialen doordat deze bijvoorbeeld uit het buitenland moeten komen. Daarnaast is personeel teruggegaan naar het thuisland. Bovendien dient personeel thuis te blijven indien er sprake is van bepaalde coronasymptomen. Dit leidt ertoe dat bij twee op de drie bedrijven het ziekteverzuim nu hoger ligt dan gebruikelijk. 

  Ook leveranciers en transporteurs ervaren de gevolgen van de coronacrisis. Meer dan de helft van de bedrijven ervaart problemen met de aanvoer van bouwmaterialen. Verder moet bij de uitvoering van bouwprojecten de verspreiding van het virus voorkomen worden, onder andere door toepassing van de anderhalvemetermaatregel. Al deze gevolgen van de coronacrisis kunnen leiden tot vertraging in de bouwprojecten en/of meerkosten. Deze effecten zijn nu al voor een deel zichtbaar in lopende bouwprojecten.

  Er is vanaf het begin van de coronacrisis al veel geschreven over de impact van de crisis op bestaande aannemingsovereenkomsten. Hierbij is veelal de vraag behandeld of er sprake kan zijn van overmacht (art. 6:75 BW), onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) of kostenverhogende omstandigheden (art. 7:753 BW). In dit artikel gaan Mark Moolhuizen en Lara van Hellenberg Hubar juist in op de vraag hoe er in nu, of in de toekomst, te sluiten aannemingsovereenkomsten rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Zij behandelen onder andere de vraag of de wet uitkomst biedt voor nieuwe aannemingsovereenkomsten. Daarnaast gaan zij in op de vraag waar partijen op moeten letten bij het sluiten van nieuwe aannemingsovereenkomsten tijdens de huidige coronacrisis. Hierbij formuleren zij een aantal uitgangspunten waaraan nieuwe aannemingsovereenkomsten zouden moeten voldoen om een adequaat kader te vormen voor de verdeling van met de coronacrisis samenhangende risico's. Zij bespreken tevens twee reeds voorgestelde regelingen vanuit de bouwsector.

  Klik op de onderstaande link om het gehele artikel te kunnen lezen.

  Meer over

  Mark Moolhuizen

  Partner, Advocaat

  Mark is een zeer ervaren specialist op het gebied van privaatrechtelijk bouw- en vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere focus op complexe projecten waarbij zowel overheden als private partijen betrokken zijn; publiek-private samenwerking. Mark is werkzaam in de sectoren bouw, infrastructuur, energie, zorg, projectontwikkeling en vastgoed. Hij heeft zich toegelegd op het opstellen van en het procederen over (complexe) bouwrechtelijke contracten aangaande alle bouwprocesfasen, zoals ontwerp, bouw, onderhoud en/of beheer, eventueel inclusief financiering. Zo heeft hij (geïntegreerde) contracten opgesteld en onderhandelingen begeleid voor ziekenhuizen en andere utiliteitsbouwwerken, infrastructurele projecten (on- and off-shore) en grootschalige woningbouw. In het vastgoedrecht heeft hij zich toegelegd op (internationale) vastgoedtransacties en projectontwikkeling en daarmee samenhangende contracten. Hij heeft in dat verband onderhandelingen gevoerd en contracten opgesteld in zeer complexe en omvangrijke vastgoedtransacties en -ontwikkelingen. Mark adviseert projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers, woningcorporaties en andere professionele vastgoed- en bouwondernemingen. Ook adviseert Mark zorg- en onderwijsinstellingen, retailers en andere bedrijven bij hun vastgoed- en bouwvraagstukken.

  Lara van Hellenberg Hubar

  Advocaat

  Lara is verbonden aan het team Proces- en Verzekeringsrecht en houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het proces- en verzekeringsrecht in brede zin. Lara werkte hiervoor op de sectie vastgoed & bouw en heeft een bijzondere interesse in en ervaring met bouwrechtelijk arbitragewerk.