Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Meer bescherming voor klokkenluiders?

 • NL
 • Onlangs is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ter internet consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van EU Richtlijn 2019/1937 en wijzigt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Het wetsvoorstel biedt op verschillende wijzen (extra) bescherming aan klokkenluiders ten opzichte van de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders. Zo worden nadere eisen gesteld aan interne en externe meldkanalen, krijgen melders de mogelijkheid om direct extern te melden en is sprake van een omkering van de bewijslast in het voordeel van de melder.

  Waar de extra bescherming valt te prijzen, lijkt het wetsvoorstel in bepaalde opzichten onvoldoende oog te hebben voor de belangen van werkgevers en de verstrekkende gevolgen die het wetsvoorstel voor hen heeft. Om meer balans aan te brengen in het wetsvoorstel hebben wij in een reactie op het wetsvoorstel een aantal voorstellen ten aanzien van: (i) de volgordelijkheid van intern en extern melden, (ii) de bescherming van klokkenluiders bij openbaarmaking, (iii) de introductie van twee soorten meldingen en (iv) de bekendmaking van de identiteit van degene aan wie de misstand wordt toegerekend.

  Wij verwijzen u graag naar de volledige reactie van Van Doorne. Wilt u meer weten over de reactie of over klokkenluiders in het algemeen, neem dan contact op met één van de onderstaande personen

  Marjolijn Lips

  Partner, Advocaat

  Marjolijn is een zeer ervaren specialist op het gebied van arbeidsrecht, met een focus op reorganisaties, overgang van onderneming, fusies en overnames, (Europese) medezeggenschapskwesties, individueel ontslag met name gericht op executives, collectief ontslag en harmonisering van arbeidsvoorwaarden. Ze is tevens hoofd van de praktijkgroep arbeidsrecht. Haar clientèle bestaat uit zowel Nederlandse als buitenlandse (beursgenoteerde) ondernemingen. Internationale onderzoeken bevelen Marjolijn regelmatig aan vanwege haar arbeidsrechtspecialisme.

  Cara Pronk

  Partner, Advocaat

  Cara maakt deel uit van het team internationaal arbeidsrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. In haar praktijk legt zij zich toe op grensoverschrijdende arbeid, collectief- en individueel ontslag, fusies en overnames, outsourcing, flexwerk en Europese medezeggenschapsvraagstukken.

  Vanessa Liem

  Advocaat, Partner

  Vanessa heeft ruime ervaring met onderzoeken en handhaving door verschillende nationale en internationale handhavende instanties. Zij is gespecialiseerd in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, onderzoeken, business conduct en ESG. Vanessa is oplossingsgericht en geeft inhoudelijk en strategisch advies aan bestuurders en toezichthouders. Zij is een teamplayer en werkt nauw samen met de verschillende expertteams binnen ons kantoor. 

  Momina Bahar

  Advocaat

  Momina is verbonden aan het team Arbeidsrecht. Zij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over uiteenlopende onderwerpen van arbeidsrechtelijke aard.