Waarmee kunnen wij u helpen?

    Webinar

    Pieter van Regteren Altena bij Lawyers Tour

  • NL
  • Lawyers Tour is een variant op het gelijksoortige tv-programma ‘College Tour’. Het Nederlands Debat Instituut leidt het programma en advocaat-stagiairs stellen vragen. Ieder interview begint met een aantal stellingen waarop de gast met een ongenuanceerd ‘ja’ of ‘nee’ antwoordt. Daarna reageert de gast inhoudelijk op de stellingen. Er ontstaan vaak mooie discussies en inzichten.

    Recent was Pieter van Regteren Altena te gast.

    Meer over