Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Sanctieregelgeving: Bent u klaar voor de Brexit?

 • NL EN
 • De overgangsperiode

  De sancties van de Europese Unie (EU) zullen in het Verenigd Koninkrijk van toepassing blijven tijdens de overgangsperiode van 31 januari tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode zullen de sancties van de Verenigde Naties (VN) ook in het Verenigd Koninkrijk door middel van EU-wetgeving verder worden toegepast. 

  Sancties van het Verenigd Koninkrijk

  Aan het einde van de overgangsperiode zullen de Britse sancties van kracht worden via de Britse wetgeving. Het Verenigd Koninkrijk zal verschillende sanctieregelingen implementeren door middel van verordeningen in het kader van de Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (de Sanctiewet). Deze wet zal de rechtsgrondslag vormen voor het VK om na de overgangsperiode sancties op te leggen en te actualiseren.

  Na de overgangsperiode zullen er geen hiaten zijn in de uitvoering van de bestaande sanctiemaatregelen. Sommige sanctieregelingen van de EU worden mogelijk niet via de Sanctiewet aangepakt. Deze blijven echter wel van toepassing op grond van de EU-(intrekkings)wet 2018. De Britse sanctiemaatregelen kunnen van toepassing zijn op gedragingen door (rechts)personen in het Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van zijn territoriale wateren) en op gedragingen door een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk buiten het Verenigd Koninkrijk. De sancties kunnen ook van toepassing zijn op rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid in het Verenigd Koninkrijk.

  De huidige uitvoervergunningsregelingen blijven tijdens de overgangsperiode van toepassing. Dit geldt ook voor de regelingen voor de uitvoer van alle strategische producten. Dit houdt in dat er mogelijk een vergunning nodig is om aan de Britse sancties te voldoen.

  Na de overgangsperiode

  Terwijl een onafhankelijk sanctiebeleid gevoerd wordt dat door hun respectieve buitenlandse beleid wordt opgelegd, hebben het VK en de EU aangekondigd dat zij informatie zullen uitwisselen en dat zij de mogelijkheid hebben om sancties vast te stellen die elkaar over en weer versterken. De sancties van het VK kunnen echter verschillen en aanvullende en/of alternatieve eisen stellen. Individuele personen en rechtspersonen moeten de nieuwe Britse wetgeving controleren en ervoor zorgen dat deze wordt nageleefd.

  Meer in het bijzonder is vanaf 1 januari 2021 voor de uitvoer van dual use goederen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk een Britse vergunning vereist. Dit betekent dat de huidige vergunningen na de overgangsperiode niet langer geldig zijn. De UK Export Control Joint Unit (ECJU) is verantwoordelijk voor de vergunningen en de controle.

  Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.

  Meer over