Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Verzekeraars: Bent u klaar voor de Brexit?

 • NL EN
 • De overgangsperiode

  In de overgangsperiode (tot 31 december 2020) blijft Europese regelgeving van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent concreet dat verzekeraars in de overgangsperiode gebruik kunnen blijven maken van hun Europees paspoort. Er verandert in deze periode op dit punt dus niets. De overgangsperiode kan formeel met twee jaar worden verlengd (al heeft de Britse premier Johnson gezegd geen verlenging te willen).

  In de overgangsperiode proberen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een deal te komen. De onderhandelingen over een deal zullen aanvangen op het moment dat de Brexit een feit is (31 januari 2020). Hoe een eventuele deal er voor verzekeraars uit komt te zien is nog onduidelijk. Het staat in ieder geval vast dat na de overgangsperiode geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Europees paspoort. Het is niet waarschijnlijk dat in het geval van een deal een vergelijkbaar "paspoort regime" wordt overeengekomen.

  De situatie na de overgangsperiode

  Europese verzekeraars moeten in de toekomst waarschijnlijk – zowel in het geval van een deal, als in het geval van een no deal – een vergunning aanvragen bij de Financial Conduct Authority (FCA) om diensten te kunnen blijven verrichten in of vanuit het Verenigd Koninkrijk. Verzekeraars zullen moeten voldoen aan wet- en regelgeving zoals die in het Verenigd Koninkrijk geldt. De FCA houdt daarop toezicht. Omgekeerd geldt dit ook voor verzekeraars die hun zetel hebben in het Verenigd Koninkrijk en diensten willen blijven verrichten in of vanuit Europa.

  Temporary Permissions Regime en het Financial Services Contracts Regime

  Omdat de markt behoefte heeft aan zekerheid heeft de FCA voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder deal zou verlaten een tijdelijk regime in het leven geroepen: het 'Temporary Permissions Regime'. Verzekeraars die voor de datum van de Brexit op grond van een Europees paspoort diensten verrichtten in of vanuit het Verenigd Koninkrijk en de FCA (voor die datum) hebben laten weten gebruik te willen maken van het tijdelijke regime, kunnen hun diensten in of vanuit het Verenigd Koninkrijk blijven verrichten (onder gestelde voorwaarden en voor maximaal drie jaar) in afwachting van het verkrijgen van de benodigde FCA vergunning(en). Verzekeraars krijgen van de FCA dus de tijd zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het is aannemelijk dat dit tijdelijke regime zal blijven bestaan in het geval na de overgangsperiode geen overeenstemming bestaat over de toekomstige positie van verzekeraars.

  Daarnaast biedt het Verenigd Koninkrijk verzekeraars die zich onder het 'Temporary Permissions Regime' hebben geregistreerd, op grond van het 'Financial Services Contracts Regime' de mogelijkheid hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk op een ordentelijke manier af te wikkelen.

  Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.

  Meer over