Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  De Richtlijn Verzekeringsdistributie – handvatten voor de praktijk

 • NL
 • De Richtlijn Verzekeringsdistributie1 (IDD) bevat normen in verband met de distributie van verzekeringen. De IDD vervangt de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De Nederlandse wetgever heeft de normen uit de IDD – voor zover deze al niet deel uitmaakten van de Nederlandse wetgeving – in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Marktpartijen moeten sinds 1 oktober 2018 aan de uit de IDD voortkomende normen
  voldoen.

  Het doel van de IDD is klanten gelijke bescherming te bieden, ongeacht hoe zij hun verzekeringsproduct kopen: rechtstreeks bij een verzekeraar of via een verzekeringstussenpersoon. Hierdoor wordt het niveau van consumentenbescherming versterkt. Wat de IDD – en de daaruit voortvloeiende nieuwe regelgeving – concreet betekent, is voor veel marktpartijen onduidelijk en onzeker.

  Andrea Goossens geeft in onderstaand te downloaden artikel een aantal handvatten voor de praktijk.

  Meer over