Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Engelstalige rechtspraak door gespecialiseerde handelsrechter

 • NL EN
 • Op 11 december 2018 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court (NCC). De NCC is een kamer van de rechtbank en – in hoger beroep – van het Hof Amsterdam die zich specialiseert in internationale handelsgeschillen. Bij de NCC kan in het Engels worden geprocedeerd. De speciaal voor de NCC opgestelde procesregels zijn toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van de complexe internationale zaken waarop de NCC zich richt. Bij de NCC wordt op vrijwillige basis geprocedeerd tegen een kostendekkend (hoger) griffierecht. De verwachting is dat de NCC begin 2019 van start gaat.

  De rechters van de NCC zijn geselecteerd op hun inhoudelijke kennis van en ervaring met internationale handelszaken, en beheersen de Engelse taal uitstekend. Dat maakt de NCC een interessante nieuwe optie voor het binnen redelijke termijnen en tegen redelijke kosten oplossen van handelsgeschillen door de Nederlandse overheidsrechter.

  Daarnaast kan de NCC worden gekozen als de bevoegde rechter voor de behandeling van vorderingen tot vernietiging van scheidsrechterlijke vonnissen die in Nederland zijn gewezen. Dat maakt het mogelijk dat niet alleen de arbitrage maar ook een eventuele vernietigingsprocedure bij de overheidsrechter in de Engelse taal kan worden gevoerd.

  Omdat de NCC een bijzondere instantie is, luistert de vastlegging van de keuze voor deze speciale rechtbank nauw. Wij denken daarover graag met u mee bij het opstellen van een contract, of wanneer al een specifiek geschil is ontstaan. Ook ná het ontstaan van een geschil is het namelijk nog mogelijk voor de NCC te kiezen.

  Maar ook voor juridische geschillen geldt dat voorkomen vaak beter is dan genezen. Wij adviseren u dan ook graag over hoe om te gaan met geschillen vóórdat die zijn ontstaan. Welke mogelijkheden bieden alternatieve geschiloplossingsmethoden zoals mediation en arbitrage? Wat is daarvoor nodig? En hoe kunt u effectief uw positie veiligstellen voordat een uitspraak is gedaan? Door daar vooraf goed over na te denken, houdt u ook ná het ontstaan van het geschil grip op de situatie.

  Meer informatie 

  Voor nadere informatie en overleg kunt u contact opnemen met Lisette Bieleveld (partner commercial) en/of prof. mr. Bas van Zelst (partner arbitration & dispute resolution).