Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Eerste Nederlandse crypto-regulering in aantocht

  Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in Nederland voor het eerst crypto-specifieke wetgeving wordt ingevoerd. 

  Als gevolg hiervan komen bepaalde cryptodienstverleners onder de reikwijdte van de Nederlandse anti-witwasregels te vallen. In zijn bijdrage aan het aprilnummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht bespreekt Jelmer Baukema het concept wetsvoorstel voor implementatie van de anti-witwasregelgeving op het gebied van virtuele valuta.

  Ook wordt ingegaan op de uitkomsten van de publieke consultatie van het concept wetsvoorstel, die onlangs is afgerond. Het artikel kunt u hieronder downloaden.

  Thema: Alternatieve Financiering

  Aan alternatieve financiering kleven diverse juridische aspecten. Dat geldt voor zowel geldnemers, geldgevers als het financieringsplatform. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het financieringsproces met deze aspecten rekening te houden.

  Lees meer