Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Gevolgen voor het Intellectueel Eigendomsrecht

 • NL EN
 • In dit artikel bespreken we de impact op de COVID-19-uitbraak op intellectueel eigendom.

  IE-contracten

  Voor de gevolgen van het coronavirus voor IE-contracten verwijzen wij naar de COVID-19 update van Commercial en IT inzake het contractenrecht.

  Juridische procedures over IE

  Alle Nederlandse rechtbanken zijn vanaf 17 maart 2020 gesloten. Dringende zaken zullen doorgaan; er wordt echter aangenomen dat de meeste, zo niet alle IE-procedures niet als dringend zullen kwalificeren. Het is daarom aannemelijk dat de meeste, zo niet alle rechtszaken en verzoeken in inbreukzaken tijdens de COVID-19-uitbraak zullen worden uitgesteld en/of op een later tijdstip zullen worden ingepland.

  Termijnen voor procedures bij IE-instanties

  De relevante Europese instanties voor merken-, model- en octrooiregistratie hebben aangekondigd dat zij de termijnen voor procedures voor partijen en hun vertegenwoordigers zullen verlengen. Hieronder worden de bijgewerkte termijnen uiteengezet voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("BBIE"), het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ("EUIPO") en het Europees Octrooibureau ("EOB").

  BBIE

  Het BBIE zal geen verzoeken of procedures intrekken omdat een bepaalde termijn niet werd gerespecteerd. Bovendien wordt na de opheffing van de maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen een extra termijn van één maand gegeven voor vervallen termijnen, of termijnen die op dat moment minder dan één maand bedragen. Het BBIE zal te zijner tijd een datum vaststellen voor deze extra termijn.

  EUIPO

  Het EUIPO heeft een besluit meegedeeld waarin het alle termijnen verlengt voor procedures bij het EUIPO die tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 aflopen. De termijnen worden verlengd tot 1 mei 2020.

  EOB

  Het EOB heeft aangekondigd dat de termijnen die op of na 15 maart 2020 verstrijken, zullen worden verlengd tot 17 april 2020. Dit geldt ook voor internationale octrooiaanvragen op grond van het Octrooisamenwerkingsverdrag.