Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Reactie op internetconsultatie Wet franchise

 • NL
 • Tot en met 31 januari 2019 kon worden gereageerd op de internetconsultatie Wet franchise. Lisette Bieleveld, Alexandra Weidner en Florence Verbeek hebben in een brief aan de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor rechtsbescherming diverse onderdelen van het wetsvoorstel aangekaart die vatbaar zijn voor verbetering. 

  Lees de volledige reactie hieronder.

  Lisette Bieleveld

  Partner, Advocaat

  Lisette geeft leiding aan het team Commercial van Van Doorne. Zij adviseert, schrijft contracten en procedeert ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen en organisaties op het gebied van talloze commerciële contracten zoals (grensoverschrijdende) agentuur, franchise- en distributiecontracten, (grensoverschrijdende) koop/verkoopovereenkomsten (inclusief algemene voorwaarden, sourcing en raamwerkovereenkomsten), licentiecontracten, geheimhoudingsovereenkomsten (non-disclosure), knowhowbescherming, zakelijke dienstverleningscontracten en samenwerkingsovereenkomsten.

  Alexandra Weidner

  Advocaat

  Alexandra is verbonden aan het team Commercial. Zij is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van en het adviseren over diverse soorten (grensoverschrijdende) overeenkomsten variërend van agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten, (ver)koopovereenkomsten tot (het gebruik van) algemene voorwaarden. Ook adviseert zij over internationaal privaatrechtelijke kwesties die met de hiervoor genoemde overeenkomsten samenhangen alsmede over het internationaal privaatrecht in bredere zin. Daarnaast komen e-commerce, consumenten- en aansprakelijkheidsrecht frequent aan bod. Alexandra is Duitstalig. Zij is lid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV) en van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

  Florence Verbeek

  Advocaat

  Florence is gespecialiseerd in (internationaal) commercieel contracten-recht. Zij houdt zich met name bezig met het opstellen en beoordelen van (in)koopcontracten, (grensoverschrijdende) distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en algemene voorwaarden. Florence procedeert ook regelmatig in commerciële geschillen. Daarnaast adviseert zij zowel nationale als internationale cliënten op het gebied van consumenten- en aansprakelijkheidsrecht, e-commerce en internationaal privaatrecht. Florence is native speaker Engels.