Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Minister positief tegenover werknemersparticipaties in de zorg

 • NL
 • Het Bernhoven ziekenhuis biedt haar medewerkers de mogelijkheid om financieel te participeren in het ziekenhuis door middel van obligaties. Hiermee beoogt het ziekenhuis de betrokkenheid van werknemers te vergroten.

  In reactie op Kamervragen over deze werknemersparticipaties, geeft de Minister aan dat hij het in algemene zin goed vindt als de betrokkenheid van medewerkers wordt vergroot, omdat dit de gelijkgerichtheid binnen een organisatie versterkt. Tegen werknemersparticipaties heeft de Minister geen bezwaren zolang medewerkers vrij zijn in hun keuze om al dan te participeren.

  Bij Bernhoven zijn de obligaties converteerbaar naar aandelen per het moment dat winstuitkering wordt toegestaan in de medisch specialistische zorg. In dit verband geeft de Minister (in lijn met zijn eerdere brief van 13 juli over het standpunt over winstuitkering ) aan dat op dit moment nader onderzoek wordt verricht naar de praktijk rondom winstuitkering in de zorg en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

  De Minister geeft opnieuw aan dat hij  ernaar streeft om de Kamer begin 2019 te informeren over de uitkomsten en conclusies. Klik hier voor ons eerdere artikel over het standpunt van de Minister over winstuitkering in de zorg.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over dit dit onderwerp neemt u contact op met Dimitri van Hoewijk en Nick Suurmond.