Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Compendium Burgerlijk Procesrecht over procederen in KEI-zaken geactualiseerd door Robert Hendrikse

 • NL
 • In 2016 is de wetgeving in het kader van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) aangenomen door de Eerste Kamer. Veel advocaten denken daarbij enkel aan digitalisering. Dat is echter niet zo. De wijzigingen gaan veel verder. Robert Hendrikse, professional support lawyer/advocaat bij Van Doorne en docent Nationaal en Internationaal Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, schreef over de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast zijn in deze uitgave de toepasselijke wetteksten opgenomen, waarin de wijzigingen zichtbaar zijn.

  KEI-wetgeving

  De KEI-wetgeving gaat verder dan alleen digitaliseren. Zo wordt het pleidooi afgeschaft en wordt één uniforme procesinleiding in vorderings- en verzoekzaken geïntroduceerd. De dagvaarding en het verzoekschrift worden afgeschaft. De 20e druk van het Compendium Burgerlijk Procesrecht bevat hoofdstuk 6a over KEI, waarvan de tekst geschreven is door mr. A.S. Rueb. Robert Hendrikse heeft de tekst van dat hoofdstuk aangevuld en geactualiseerd dat door Kluwer als supplement bij de 20e druk van het compendium is uitgegeven.

  Procederen volgens oud en nieuw recht

  Volgens Robert Hendrikse is het supplement nuttig en handig voor de praktijk. “Doordat de invoering van deze KEI-wetgeving gefaseerd (per gerecht en per soort zaak) geschiedt en voordien aanhangig gemaakte procedures volgens het "oude" recht worden afgewikkeld, zal nog lange tijd zowel volgens de oude, voor niet KEI-zaken geldende regels, als volgens de nieuwe, voor KEI-zaken geldende regels, moeten worden geprocedeerd", aldus Hendrikse. "Om de gebruiker op de verschillen te attenderen en te voorkomen dat twee Rv-teksten moeten worden gehanteerd, is in het supplement tevens een geïntegreerde tekst opgenomen. De KEI-wijzigingen zijn cursief weergegeven, de oude tekst is doorgehaald, maar toch goed leesbaar. Het lijkt een beetje op Track Changes in Word."

  Bestellen

  Compendium Burgerlijk procesrecht, Procederen in KEI-zaken wordt uitgegeven door Wolters Kluwer (ISBN 9789013143256) en is per direct verkrijgbaar via Wolters Kluwer.

  Meer over