Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Fiscale eenheid btw voor moeiende holdings

 • NL
 • Op 11 september 2015 bevestigde de Hoge Raad dat moeiende holdings in een fiscale eenheid voor de btw kunnen worden opgenomen. De Hoge Raad verwijst hierbij naar de holdingresolutie[1] waaruit volgt dat een holding (die voor zijn diensten geen vergoeding ontvangt) die een besturende en beleidsbepalende rol vervult een 'wezenlijke economische functie' dient te hebben binnen concernverband. Vervult de holding een dergelijke rol, dan is de economische verwevenheid automatisch gegeven. Hoewel een moeiende holding ook dan niet als btw-ondernemer kwalificeert, kan deze volgens de holdingresolutie dan wel deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de btw.

  Eerder kwam het hof Den Haag in deze zaak tot een overeenkomstige analyse. Echter, het hof heeft volgens de Hoge Raad onvoldoende feiten of omstandigheden vastgesteld om te kunnen concluderen dat de holding kwalificeerde als een moeiende holding in de zin van de holdingresolutie. In onderhavige zaak dient derhalve opnieuw te worden getoetst of de strenge vereisten van de holdingresolutie worden vervuld. 
   
  Volgens de Hoge Raad zal onder meer moeten worden onderzocht of de holding zich in het kader van zijn besturende en beleidsbepalende rol in sterke mate bezig houdt met de besluitvorming binnen het concern en volledig in dienst staat van het totaal van de bedrijfsvoering van de gelieerde werkmaatschappij(en). 
   
  Met het arrest van de Hoge Raad zal, mits voldaan aan de strenge vereisten van de holdingresolutie, de toelaatbaarheid van een moeiende holding tot een fiscale eenheid voor de btw ons inziens niet langer ter discussie staan. 
   
  Tenslotte dient te worden opgemerkt dat vorengaande geen betrekking heeft op een moeiende holding die tegen vergoeding btw-belaste diensten (zoals management-en advieswerkzaamheden) verricht aan gelieerde werkmaatschappijen. Een dergelijke holding kwalificeert reeds als btw-ondernemer en kan derhalve in de fiscale eenheid voor de btw worden opgenomen. 

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arianne Broekman of Edie de Kwaasteniet.
   
  [1]Resolutie staatssecretaris van Financiën 18 februari 1991, nr. VB91/347

  Meer over