Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    De praktijkvennootschap en het (niet kunnen) voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten

  • NL
  • De manier waarop vrije beroepsbeoefenaren – zoals advocaten en notarissen – hun praktijk georganiseerd hebben, wordt in belangrijke mate bepaald door de wens beroepsaansprakelijkheidsclaims te beperken, althans om persoonlijke aansprakelijkheid en met name verhaal op privévermogen te voorkomen. Door recente rechtspraak is het minder reëel dat die wens uitkomt. Vrije beroepsbeoefenaren doen er daarom goed aan hun praktijkorganisatie, verzekerde dekking en algemene voorwaarden opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

    Gepubliceerd in: Ondernemingsrecht 2017/23