Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Derdenbeslag op een BCA-Verzekering - wenselijk of niet?

  • NL EN
  • In deze NJB bijdrage gaan Annemieke Hendrikse en Maurits Kalff in op deze voor de praktijk belangrijke vraag. Zij bepleiten dat dergelijk beslag niet mogelijk zou moeten zijn. De aanspraken onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA-Verzekering) bestaan voor een belangrijk deel uit wilsrechten (het aanmelden van een claim bij de verzekeraar en het aanwenden van de middelen) die niet overdraagbaar zijn en die niet door een beslaglegger in de plaats van de verzekerden kunnen worden uitgeoefend. De aanspraken onder een BCA-Verzekering zijn ook naar hun aard niet vatbaar voor beslag, nu een dergelijk beslag een van de kernelementen van de BCA-Verzekering – het kunnen voeren van adequaat verweer - aantast. Bovendien geldt dat het hier geen onderdeel van het ‘gewone' verhaalsvermogen van de bestuurder betreft maar een meestal door de rechtspersoon afgesloten polis die juist is aangeschaft met dit specifieke doel: beschermen van de belangen van de verzekerden tegen de financiële risico's verbonden aan een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim.