Waarmee kunnen wij u helpen?

    Download

    Regulering crowdfunding: nationale ontwikkelingen en ontwerp ECSP Verordening

  • NL
  • Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van alternatieve financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om (verdere) en meer uniforme regulering van deze financieringsvorm toe. In deze bijdrage aan het novembernummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht beschrijft Jelmer Baukema het huidige en mogelijk toekomstige Nederlandse regelgevend kader voor partijen die een (online) crowdfundingplatform exploiteren.

    Verder wordt in het artikel ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese verordening die het voor dergelijke crowdfundingplatformen op termijn mogelijk moet maken een vergunning als European Crowdfunding Service Provider (ECSP) te verkrijgen. Hiermee kan het platform op gereguleerde basis de totstandkoming van bepaalde vormen van crowdfunding faciliteren in alle lidstaten van de Europese Unie.

    Download het volledige artikel hieronder.