Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Versnelde invoering pre-insolventieakkoord

 • NL EN
 • Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de invoering van een pre-insolventieakkoord aangemerkt als spoedwetgeving met het oog op inwerkingtreding op 1 juli 2020

  De nieuwe wetgeving opent de mogelijkheid voor een schuldenaar om buiten een insolventie procedure een dwangakkoord aan te bieden. Dat dwangakkoord kan zich uitstrekken tot alle crediteuren (inclusief preferente crediteuren en crediteuren met een pand- of hypotheekrecht) en de aandeelhouders. Klik hier voor een presentatie met een uitleg van de nieuwe wet (Engels).

  Stefan van Rossum

  Partner, Advocaat

  Stefan is een zeer ervaren specialist op het gebied van financieringstransacties. Hij is hoofd van ons team herstructurering en insolventie. Hij adviseert banken en beleggers (waaronder een aantal van ’s-werelds grootste hedge funds) bij Nederlandse en internationale herstructureringen. Daarnaast is hij sterk in acquisitie financiering en andere corporate financieringen en projectfinanciering.

  Jelmer Baukema

  Advocaat

  Jelmer is werkzaam als advocaat binnen het team Financiering & Herstructurering van Van Doorne. Zijn praktijk richt zich met name op het adviseren en begeleiden van financiële instellingen en andere binnenlandse en internationale cliënten bij financiering en (financiële) herstructurering. Daarnaast adviseert Jelmer cliënten over juridische aspecten verbonden aan alternatieve financieringsvormen zoals peer-to-peer (P2P) leningen, crowdfunding, (verhandelbare) schuldinstrumenten en factoring.

  Joost Volkers

  Advocaat

  Joost is gespecialiseerd in insolventierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht. Ook heeft hij uitgebreide ervaring met de financieringspraktijk. Zijn focus ligt op het adviseren en procederen over financierings- en zekerheidsdocumentatie, het insolventierecht en diverse commerciële overeenkomsten. Ook stelt hij contracten op ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen en beoordeelt deze. Daarnaast behandelt hij zaken die gerelateerd zijn aan aansprakelijkheidsrecht en hiermee verband houdende internationaal privaatrechtelijke kwesties.