Waarmee kunnen wij u helpen?

    Wat is een blockchain?

    Blockchain is een manier om gegevens te organiseren, op te slaan en uit te wisselen. Het wordt ook wel vergeleken met een digitaal grootboek. In plaats van het grootboek centraal te beheren, worden in een blockchain de gegevens gedistribueerd opgeslagen, bijgewerkt en gesynchroniseerd door de deelnemers aan het blockchainnetwerk.

    Via de blockchain ontstaat een transparant en chronologisch overzicht van de transacties waartoe alle deelnemers toegang hebben en waaraan in principe niet ongemerkt wijzigingen kunnen worden aangebracht. Transparantie en verifieerbaarheid zijn aldus twee van de kerneigenschappen van blockchaintechnologie. Daarmee is deze technologie ideaal wanneer je met meerdere partijen gegevens uitwisselt of gebruik maakt van dezelfde set gegevens. Helemaal nu de technologie zich goed leent voor implementatie van smart contracts.

    Bitcoin is vooralsnog de bekendste toepassing van blockchaintechniek. Maar deze technologie kan voor allerlei organisaties én processen worden ingezet. Inmiddels bestaan talloze implementaties van blockchaintechnologie en zijn nog veel meer toepassingsvormen in ontwikkeling.