Waarmee kunnen wij u helpen?

  Tokenization De toekenning van rechten en/of aanspraken via uitgifte van crypto-tokens

  Tokenization betreft – in het kort – de uitgifte door een centrale uitgever van digitale eenheden (crypto-tokens) via een blockchain zoals Etherium. Deze programmeerbare tokens kunnen voor veelvoud aan oplossingen worden ingezet waarin het aantonen van een recht of aanspraak op een derde partij door de houder een rol speelt. Hierbij kan worden gedacht aan het recht op eigendom, een vorderingsrecht of zeggenschapsrechten.

  Tokenization in de praktijk

  Een van de bekendste voorbeelden van tokenization in de praktijk is de Initial Coin Offering (ICO) en Security Token Offering (STO). In beide gevallen wordt tokenization en blockchain techniek ingezet voor het op alternatieve wijze verkrijgen van financiering door de uitgever van de tokens. De tokens kunnen daarbij fungeren als de digitale belichaming van een obligatielening of aanspraak op een deel van de winst van de uitgever. Omdat de tokens via een blockchain worden uitgegeven zijn deze gemakkelijk overdraag- en eventueel verhandelbaar.

  Juridische kwalificatie?

  Tokenization kent vele juridische aspecten. Dat geldt zeker indien de uit te geven tokens zoals in de hierboven opgenomen voorbeelden dienen als middel voor de uitgever om Alternatieve Financiering te verkrijgen. Beoordeeld zal onder andere moeten worden hoe de tokens kwalificeren binnen de bestaande kaders van (financiële) wet- en regelgeving. Deze kwalificatie heeft ook belangrijke gevolgen zoals bijvoorbeeld een vergunningplicht voor de uitgever en/of het platform of technische dienstverlener die de tokenuitgifte en -verhandeling mogelijk maakt. Daarnaast spelen onder andere ook privacy- en IT-rechtelijke aspecten een rol. 

  Meer informatie?

  Graag kijken wij samen met u op welke wijze tokenization in uw onderneming kan worden ingezet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jelmer Baukema.