Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Brexit Brexit vanuit een Amsterdams perspectief

  De leiders van de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijnen voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over Brexit: de uittreding van de staat uit de Europese Unie. De EU gaat gefaseerd te werk: eerst wordt gewerkt aan de boedelscheiding, pas daarna wordt de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk geformaliseerd. De gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk worden gevoerd op basis van de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni 2017.

  Brexit en bonusplafond

  De Brexit heeft tot gevolg dat veel (financiële) instellingen hun hoofdkwartier willen verplaatsen naar de Europese Unie. Ook Amsterdam geldt voor veel organisaties als potentiële vestigingsplaats. Toch lijken niet veel financiële instellingen de stap naar Nederland te maken, mede omdat Nederland een streng bonusplafond kent. Bankiers mogen in Nederland niet meer dan 20 procent van het vaste jaarsalaris als variabele beloning ontvangen: de strengste regeling van alle landen binnen de Europese Unie.

  In Het Financiële Dagblad gingen wij in op de 'Dutch Bonus Cap'. De regeling blijkt namelijk zeer expliciet te zijn, terwijl de wetgeving wel ruimte geeft voor buitenlandse ondernemingen om toch een 100 procent bonusregeling te mogen voeren. In deze infographic wordt de regeling helder uitgelegd.

  Van Doorne Brexit-team

  Wij hebben een speciaal Brexit-team samengesteld om (buitenlandse) ondernemingen te adviseren op onder andere de gebieden van proces- en verzekeringsrecht, financiële instellingen, fiscaal recht, privacy, arbeidsrecht, consumentengoederen en retail en uiteraard Europees en mededingingsrecht.