Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuw pensioenstelsel

  Het Nederlands pensioenstelsel wijzigt. In 2019 zijn werkgevers en werknemersorganisaties gekomen tot een principe pensioenakkoord. Op 22 juni 2020 is de uitwerking daarvan naar de Tweede Kamer verzonden. De eerste wetgeving, waaronder een ontwerp van de Wet toekomst pensioenen, is gereed. De datum van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is nog niet definitief vastgesteld. Op 10 mei 2021 werd via een Kamerbrief duidelijk dat minister Koolmees 1 januari 2023 als beoogde datum van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, realistisch acht, met 1 januari 2027 als uiterste aanvangsmoment voor uitvoering van het nieuwe pensioencontract. Maar er volgt nog veel uitwerking. Dit vergt actie van werkgevers, pensioenfondsen en verzekeraars.

  Op deze pagina leest u over de juridische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel.

  Meer weten? Neem contact op met onze specialisten. Wij begeleiden bij alle facetten van juridische aanpassingen en voorbereidingen op dit nieuw pensioenstelsel. Wij hebben de ervaring en de kennis uit aanpalende rechtsgebieden gebundeld in ons team om samen tot het beste resultaat te komen.

  E-book Mark-up Pensioenwet 2021

  In de Van Doorne mark-up Pensioenwet 2021 is toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit diverse (concept-)wetsvoorstellen verwerkt, waaronder de Wet toekomst pensioenen. Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met welke wet, welk wetsvoorstel en welk conceptwetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht. Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk. Download de Van Doorne Mark-up Pensioenwet, inclusief Wet toekomst pensioenen
  Download de Mark-up »

  Actuele berichten

  Transitiecommissie

  Voor het geval dat sociale partners onverhoopt geen overeenstemming kunnen bereiken over de gewijzigde pensioenregeling, wordt een tijdelijke transitiecommissie in het leven geroepen die kan bemiddelen en bindend advies kan geven. De transitiecommissie maakt onderdeel uit van het transitiekader, ontworpen in de hoofdlijnennotitie ter uitwerking van het pensioenakkoord. Dat kader kent zeven onderdelen. De transitiecommissie is het sluitstuk. De andere zes onderdelen zijn (1) de transitieperiode, (2) het transitieplan, (3) het implementatieplan, (4) een standaard transitiepad voor het omzetten van rechten, (5) het wegnemen van belemmeringen voor invaren en (6) regels inzake compensatie.
  Lees meer »

  Legal Alert: Pensioenfondsen en Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Pensioenfondsen Op 10 november 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) als hamerstuk afgedaan. De Wbtr treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere pensioenfondsen te verbeteren.
  Lees meer »

  Zorg & Life Sciences Podcast #8: Waarom het pensioenakkoord zo belangrijk is voor de zorg

  Het Pensioenakkoord zet het pensioenstelsel flink op zijn kop. Waarom is dit pensioenakkoord zo belangrijk voor de zorg? Specialist Sijbren Kuiper legt het uit in de nieuwe Van Doorne podcast Zorg & Life Sciences. Host: Cees Jan de Boer.
  Lees meer »

  Besluitvorming bij pensioenfondsen wordt wettelijk aangescherpt

  Op het gebied van besluitvorming door pensioenfondsen doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, onder meer met als doel de continuïteit van de besluitvorming te allen tijde te waarborgen, ook tijdens een pandemie. Ook zal op korte termijn wetgeving worden ingevoerd die van belang is voor pensioenfondsen. 
  Lees meer »

  Van Doorne in Chambers Europe 2021: 'Very inventive and pragmatic solutions'

  Ook in 2021 behoudt het 90-jarige Van Doorne haar mooie positie in de Chambers Europe rankings. In de laatste editie van de internationale juridische gids met toonaangevende kantoren en experts is er een nieuwe vermelding voor ons sanctierechtteam binnen de categorie White-Collar Crime & Corporate Investigations.
  Lees meer »