Waarmee kunnen wij u helpen?

  Evenementen

  Onderstaand een overzicht van de evenementen die wij in 2023 organiseren.

  Ontbijtsessie: Een leverancier of klant in financiële moeilijkheden: hoe ermee omgaan en risico's voorkomen

  In het huidige economisch klimaat neemt het risico op financiële problemen bij leveranciers en afnemers in de supply chain steeds meer toe. Partijen hebben last van een sterk stijgende inflatie, diverse crises - waaronder mogelijk een recessie -, en steunmaatregelen die zijn stopgezet en terugbetaald moeten worden. Zij zien zich geconfronteerd met uitzonderlijke situaties, die mogelijk ook de continuïteit van de onderneming bedreigen. Dit leidt tot risico's voor ondernemers met leveranciers of klanten die in de financiële problemen zijn gekomen. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen hiermee om te gaan, organiseert Van Doorne op dinsdag 24 januari 2022 een ontbijtsessie, waarbij onze specialist Joost Volkers zal ingaan op dit belangrijke onderwerp. Daarbij komt onder meer aan bod: hoe ga ik hier of een goede wijze snel en efficiënt om met financiële problemen bij mijn leveranciers en klanten? Wat komt er op mij af en wat zijn mijn rechten? En omdat voorkomen beter is dan genezen: hoe kan ik mijn positie op voorhand versterken?
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van nakoming van IT-contracten: welke remedies wil je afspreken en hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat is afgesproken?

  In deze twee sessies uit de serie "De basis van …" nemen Ruud de Kleijn en Lodewijk Heinsman van de IT-sectie van Van Doorne je mee in enkele basale concepten van IT-contracten: hoe zorg je dat je krijgt wat is afgesproken (nakoming van IT-contracten) en wat zijn de tips & tricks bij het voeren van procedures over IT-contracten?"
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Hoe je juist iemand in arbitrage kunt betrekken indien de gesloten overeenkomst niet in arbitrage voorziet

  Onder een arbitrageovereenkomst uitkomen kan relevant zijn i.v.m. (perceptie) van kosten, verweer tegen een aanspraak, beperken verhaalsmogelijkheden. Wel in arbitrage aanspreken kan nuttig zijn om reëel verhaal te kunnen nemen, zonder complexe oproepingsvereisten en met reële mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van een vonnis.  Tijdens deze sesseie besteden Bas en Rogier aandacht aan de mogelijkheden om van een arbitraal beding af te komen. En, hoe kun je in arbitrage procederen als je het onverhoopt niet of niet goed hebt afgesproken?
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Do's en don'ts bij earn-out regelingen

  Earn-outs worden in steeds toenemende mate gebruikt bij M&A-transacties. Het opstellen van earn-out regelingen vergt bijzondere aandacht en geven in de praktijk regelmatig aanleiding tot geschillen. Tijdens deze sessie praat Johan Boeren u bij over de do's en don'ts bij earn-out regelingen.   
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van… SaaS en licenties – waarmee help je kosten besparen?

  Jaarlijks gaat een groot deel van uw budget naar software en SaaS leveranciers. Afhankelijk van het geboden vergoedingsmodel en de context is daarop veel te besparen, met name bij het aangaan van die overeenkomsten – wanneer de voorwaarden voor het eerst worden onderhandeld. Tijdens deze sessie geeft Bart van Reeken praktische tips en allerhande voorbeelden hoe kosten bespaard kunnen worden bij het contracteren van licenties en SaaS overeenkomsten.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van procederen over IT-contracten: als je niet krijgt wat is afgesproken, hoe voer je dan een succesvolle procedure?

  In deze twee sessies uit de serie "De basis van …" nemen Ruud de Kleijn en Lodewijk Heinsman van de IT-sectie van Van Doorne je mee in enkele basale concepten van IT-contracten: hoe zorg je dat je krijgt wat is afgesproken (nakoming van IT-contracten) en wat zijn de tips & tricks bij het voeren van procedures over IT-contracten?"
  Lees meer »

  AVG SEMINAR | (Toe)zicht op datalekken & schadeclaims

  2023 staat in het teken van de vijfde verjaardag van de AVG. Een mooi moment om stil te staan bij een belangrijk onderwerp dat elke organisatie raakt: datalekken. Het aantal datalekken neemt steeds meer toe. Ook de schade die daaruit voortvloeit. Denk aan bedrijfsstilstand, onderzoeken van de toezichthouders, herstelkosten en (collectieve) schadeclaims.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De ins en outs van de Wet open overheid

  In mei 2023 is de Woo precies één jaar in werking. Een mooi moment om stil te staan bij de wet waar overheden en bedrijven (vaak) te maak mee kunnen krijgen. Tijdens deze ontbijtsessie verzorgen wij een inleidende cursus voor overheden en bedrijfsjuristen over de Woo en de omgang met Woo-verzoeken, van ontvangst tot einde behandeling. Wij gaan in op termijnen, de positie van derde-belanghebbenden, uitzonderingsgronden en de bijzondere regels voor milieu-informatie.Na deze ontbijtsessie heeft u een indruk van de opzet van de Woo en de belangrijkste aandachtspunten voor Woo-verzoeken. In het bijzonder zullen we stilstaan bij de verschillen met de voormalige Wet openbaarheid van bestuur. De cursus wordt gegeven door bestuursrechtadvocaten Jan van der Grinten en Juliëtte Boeser. Jan is een van de auteurs van ‘Tekst & Commentaar Wet open overheid’ dat deze maand is verschenen in de gezaghebbende Kluwer-reeks.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Do's & Don'ts bij verticale overeenkomsten

  In deze ontbijtsessie praten we u graag bij over de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die de nieuwe Verticale Groepsvrijstelling en de Verticale Richtsnoeren voor uw verticale (distributie, agentuur, franchise) contracten met zich brengen.
  Lees meer »

  Seminar in het Cobra Museum

  Speciaal voor onze relaties uit de zorgsector besteden wij tijdens dit seminar aandacht aan de uitdagingen waar de zorg voor staat. Na een aftrap waarin u de belangrijkste punten uit het IZA meekrijgt, verkennen wij innovatieve manieren om meer samen te werken met andere zorgwerkgevers in de regio (regionaal werkgeverschap). Verschillende disciplines vanuit Van Doorne werken samen om u een integraal beeld te geven van de uitdagingen waar de zorg voor staat en de mogelijke oplossingen.
  Lees meer »

  Verantwoord gebruik van AI: Update over regelgeving en richtlijnen

  We kunnen er niet omheen: de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) neemt een steeds grotere vlucht, en wordt met varianten als ChatGPT, DALL-E en MidJourney steeds meer toegankelijk. Dit is niet zonder risico's. De regelgevende initiatieven stapelen zich dan ook op, niet in de laatste plaats vanuit Europa en dit blijft niet beperkt tot het voorstel voor een AI Verordening (de 'AI Act'). Louis en Berber nemen u mee in de laatste stand van zaken ten aanzien van de belangrijkste regelgevende initiatieven met als doel om duidelijkheid te creëren over de vraag hoe binnen de gehele AI-keten op verantwoorde wijze deze veelbelovende technologie kan worden ingezet. 
  Lees meer »

  Webinar: Wat is de impact van de nieuwe CO2-regelgeving voor uw bedrijf en uw bedrijfsprocessen?

  De afgelopen maanden zijn verschillende nieuwe Europese regels aangenomen die op relatief korte termijn in werking zullen treden; denk daarbij aan mysterieuze afkortingen zoals ETS, CBAM, EED, EBPD, RED waar uw bedrijf allemaal mee te maken krijgt/gaat krijgen. Wij praten u kort en praktisch bij over de (aankomende) juridische verplichtingen van de CO2-reductie regelgeving. Daarbij zullen wij ondersteund worden door Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Hij zal de praktische implicaties belichten van deze 'lawine' aan (Europese) CO2-maatregelen.
  Lees meer »

  Seminar Public Law

  Met veel plezier nodigen wij u hierbij uit voor een bijzonder seminar op een prachtige locatie. Dit seminar vindt plaats op woensdag 13 september 2023. Vanaf 13.30 uur heten we u van harte welkom in museum de Hermitage te Amsterdam.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Actualiteiten medezeggenschapsrecht

  In een uur praten Niels en Marjolijn je volledig bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. Actuele rechtspraak komt aan bod en de terugloop in het aantal procedures bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam wordt geduid. Het doel van de sessie is om je van actuele kennis te voorzien en praktische handvatten mee te geven voor de omgang met de ondernemingsraad binnen de organisatie. Mochten er praktijkvragen zijn, schroom dan vooral ook niet om die voorafgaand aan of tijdens de sessie met ons te delen, zodat we die kunnen behandelen.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Actualiteiten collectief ontslag

  Tijdens de ontbijtsessie praten we je in een uur bij over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot collectief ontslag. Met onze diepgaande expertise begrijpen we de cruciale rol die jij als eerste aanspreekpunt en uitvoerder van collectieve ontslagronde(s) vervult. We bespreken de laatste aanpassingen in de UWV Uitvoeringsregels, nuttige tips met betrekking tot het voeren van een UWV-procedure en we staan stil bij de rol van enkele belangrijke stakeholders bij een collectief ontslag, zoals de ondernemingsraad en betrokken vakbonden. We zien je aanmelding graag tegemoet. Mochten er praktijkvragen zijn, schroom dan vooral ook niet om die voorafgaand aan of tijdens de sessie met ons te delen, zodat we die kunnen behandelen.
  Lees meer »