Waarmee kunnen wij u helpen?

  Mediation

  Mediation focust minder op de juridische kant van de zaak en het 'gelijk krijgen' en meer op de onderliggende belangen van partijen. Onze ervaren advocaten, werken samen met u doelgericht naar een acceptabele en duurzame oplossing voor alle betrokken partijen.

  Ruimte voor onderhandeling?

  U hebt een conflict, met iemand of met een organisatie. Geeft u de rechter het laatste woord of lost u het geschil in samenspraak op? Is er nog ruimte voor (verdere) onderhandelingen? Wat is de beste setting voor die onderhandelingen? Leent het conflict zich voor mediation of voor een andere methode van alternatieve geschilbeslechting? 

  Voorbereidend advies en begeleiding tijdens mediation

  Ons team bestaat uit ervaren advocaten/mediators. Wij adviseren u over de keuze van medation, bereiden u voor op een mediation en begeleiden u tijdens een mediationtraject. Dit doen we onder meer in arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en vele soorten meerpartijenconflicten. 

  Meer informatie

  Bent u benieuwd op welke manier wij u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt daarvoor terecht bij Saskia Laseur, Hugo Reumkens en Bas van Zelst.