Waarmee kunnen wij u helpen?

  Bestuurders en governance

  De arbeidsrechtelijke positie van statutair bestuurders verdient bijzondere aandacht. Wij hebben bij Van Doorne ruime ervaring met advisering van bestuurders en ondernemingen op het juridische snijvlak van het arbeids- en vennootschapsrecht.

  Arbeidsrechtelijke positie bestuurder

  De arbeidsrechtelijke positie van statutair bestuurders wijkt af van die van 'gewone' werknemers. Bestuurders hebben niet alleen een arbeidsrechtelijke band met hun werkgever, maar ook een vennootschapsrechtelijke omdat zij statutair zijn benoemd.

  Wij staan zowel bestuurders als ondernemingen bij in zaken over benoeming en ontslag en over arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de aandeelhouder van een B.V. of N.V. of aan de raad van toezicht van een zorginstelling die een arbeidsrelatie met een bestuurder wil aangaan of verbreken, of juist aan de bestuurder zelf die met ontslag wordt geconfronteerd. 

  Governance vraagstukken

  Daarnaast adviseren wij over governance gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld over de wijze waarop het bestuur en toezicht binnen een onderneming het beste kan worden vormgegeven. Wij zijn trusted advisor van ondernemingen en bestuurders, ook in meer gevoelige zaken, zoals interne bedrijfsonderzoeken.

  Contact

  We hebben uitgebreide ervaring met het adviseren en procederen over de problematiek rond bestuurders en governance en publiceren regelmatig in vaktijdschriften over de laatste ontwikkelingen. Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen bijstaan in vraagstukken op het gebied van bestuurders en governance? Neem dan contact op met de contactpersoon op deze pagina. Wij wijzen u ook graag op de Van Doorne Bestuurderscheck. Lees meer over deze persoonlijke check.