Waarmee kunnen wij u helpen?

  Pensioenrecht

  Pensioenrecht is continu in beweging: het pensioenakkoord en het aangekondigde nieuwe pensioenstelsel, het onder druk staan van de verplichtstelling, de coronacrisis, verscherpt toezicht, verstrekkende governance eisen en de mismatch tussen opgebouwde waarde en verwachtingen.

  Ervaring pensioenrecht Van Doorne

  Wij hebben ruime praktijkervaring met alle voor werkgevers relevante pensioenkwesties, zoals wijziging van pensioenregelingen, de positie ten opzichte van bedrijfstakpensioenfondsen, vrijstellingen en ontheffingen, collectieve waardeoverdrachten, geschillen met pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen, medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames. Ons team adviseert en procedeert voor vele binnen en buitenlandese ondernemingen over pensioenkwesties.

  Pensioenuitvoering, pensioenfondsen en verzekeraars

  Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Wij behandelen juridische vraagstukken pragmatisch en nauwkeurig, met een scherp oog voor de belangen en de niet-juridische kant van de zaak om samen tot het beste resultaat te komen. Lees over onze dienstverlening aan deze instellingen meer bij ons Sectorteam Pensioenuitvoering.

  Nieuw pensioenstelsel

  Het Nederlands pensioenstelsel wijzigt. Op deze pagina leest u over de juridische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel.

  Meer informatie

  Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen bijstaan in vraagstukken op het gebied van het pensioenrecht of in pensioenkwesties? Neem dan contact op met Sijbren Kuiper . 

  Blijf up to date met onze nieuwsbrief