Waarmee kunnen wij u helpen?

  Pensioenrecht

  Pensioenrecht is continu in beweging: het pensioenakkoord en het aangekondigde nieuwe pensioenstelsel, het onder druk staan van de verplichtstelling, de coronacrisis, verscherpt toezicht, verstrekkende governance eisen en de mismatch tussen opgebouwde waarde en verwachtingen.

  Ervaring pensioenrecht Van Doorne

  Wij hebben ruime praktijkervaring met alle voor werkgevers relevante pensioenkwesties, zoals wijziging van pensioenregelingen, de positie ten opzichte van bedrijfstakpensioenfondsen, vrijstellingen en ontheffingen, collectieve waardeoverdrachten, geschillen met pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen, medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames. Ons team adviseert en procedeert voor vele binnen en buitenlandese ondernemingen over pensioenkwesties.

  Pensioenuitvoering, pensioenfondsen en verzekeraars

  Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Wij behandelen juridische vraagstukken pragmatisch en nauwkeurig, met een scherp oog voor de belangen en de niet-juridische kant van de zaak om samen tot het beste resultaat te komen. Lees over onze dienstverlening aan deze instellingen meer bij ons Sectorteam Pensioenuitvoering.

  Mark-up Pensioenwet 2022

  De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. De Wet toekomst pensioenen is op is op 30 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Wet toekomst pensioenen wijzigt de Pensioenwet ingrijpend.

  Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met aan welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht. Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk!

  Download hier de meest recente versie (15 december 2022) van de Mark-up Pensioenwet 2022.

  Meer informatie
  Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen bijstaan in vraagstukken op het gebied van het pensioenrecht of in pensioenkwesties? Neem dan contact op met Sijbren Kuiper .