Waarmee kunnen wij u helpen?

    Fusiecontrole

    Ons team heeft ruime ervaring op het gebied van (internationale) fusiecontrole en het M&A-proces in bredere zin. Zo zorgen we voor snel inzicht in verplichte concentratiemeldingen en dat deze meldingen vervolgens ook op een efficiënte manier plaatsvinden. Verder identificeren wij mededingingsrechtelijke risico's, bijvoorbeeld die voortvloeien uit de over te nemen activiteiten, en adviseren we onze cliënten hoe hiermee om te gaan.

    We werken voortdurend nauw samen met onze eigen ondernemingsrechtspecialisten maar ook met toonaangevende buitenlandse advocatenkantoren. Hierdoor worden (buitenlandse) mededingingsrechtelijke kwesties snel en volledig in beeld gebracht en vervolgens op een efficiënte manier geregeld.

    Als national expert beschrijven wij de huidige Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van fusiecontrole voor de internationale en altijd up-to-date gids Mergerfilers. We houden uiteraard de ontwikkelingen scherp in de gaten en publiceren ook regelmatig artikelen over dit onderwerp op onze website.

    Blijf up to date met onze nieuwsbrief