Waarmee kunnen wij u helpen?

  Corporate Governance

  Bestuur en toezicht op ondernemingen en de (semi)publieke sector vereisen professionaliteit en een proactieve houding. Wij willen bij Van Doorne samen met u bijdragen aan goed bestuur en een gedegen governance.

  Veranderende context

  De kaders van governance en compliance veranderen voortdurend, zowel in nationale als  in internationale context. Advisering over governance en compliance en een effectieve implementatie daarvan vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij verschillende juridische expertisegebieden worden gecombineerd met reflectie en pragmatisme.

  Specialisten bestuur en toezicht

  Wij hebben in ons team specialisten samengebracht met een specifieke focus op bestuur en toezicht. Onze professionals adviseren op een heldere en pragmatische wijze over juridische structurering, belangenconflicten, aandeelhoudersactivisme, maatregelen tegen vijandige overnames, intern en extern toezicht, beloningsbeleid, (zelf)evaluatie, rapportageverplichtingen en verslaglegging, maar ook over cultuur & gedrag. Ook als het gaat om 'legal awareness', compliance, naleving en handhaving, risicobeheersing ter voorkoming van financiële schade en afbreuk aan naam en reputatie en eventuele aansprakelijkheid, staan wij voor u klaar.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij assisteren ook bij interne en externe onderzoeken en integriteitstoetsing van bestuurders, en wij begeleiden zelfevaluaties van de raad van commissarissen. Ons internationale netwerk van vooraanstaande advocatenkantoren vormt een aanvulling op de kennis en expertise van ons interdisciplinaire governance team. Hugo Reumkens kan u meer vertellen.