Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  Privacy & Data

  Technologische innovatie en het gebruik van data bieden ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de omvang en complexiteit van privacy- en dataregelgeving enorm toegenomen, onder andere door de komst van de AVG / GDPR. Ons privacy team helpt u om effectief te navigeren door deze complexe privacy- en dataregelgeving. Hiertoe combineert ons privacy team diepgaande (sector) kennis met strategisch advies over alle risico's rondom privacy en data compliance. Van het managen van datalekken, afhandelen van claims van betrokkenen tot handhaving door privacy toezichthouders. 

  Datalekken, claims en handhaving

  Wij bieden hoogstaande expertise op het gebied van privacy, gegevensbescherming, beveiliging, datatechnologieën, en overige regulering van data. Wij hebben ruime ervaring in het strategisch meedenken en effectief bijstaan van organisaties in complexe en grensoverschrijdende kwesties. Dit varieert van het beperken van de gevolgen van datalekken, het afhandelen van verzoeken van betrokkenen tot het adequaat reageren op eventuele claims die voortkomen uit geschillen tussen uw organisatie en een andere partij. Indien u wordt benaderd door een toezichthouder, is ons privacy team in staat om effectief en volgens een doeltreffende strategie te reageren. 

  Technologische ontwikkelingen

  Ons privacy team begrijpt als geen ander de uitdagingen van de technologische ontwikkelingen waarmee organisaties te maken hebben, of deze nu in de publieke of de private sector opereren. Wij assisteren u bij het implementeren en uitrollen van innovatieve technologieën en zorgen voor een organisatie met duurzame compliance die tegelijkertijd uw bestaande bedrijfsprocessen niet in de weg staat. Sommige organisaties zien de privacyregels als een obstakel, maar privacy compliance hoeft zeker geen rem te zijn op innovaties. Wij adviseren u hoe u problemen juist voorkomt en de waarde van de data daadwerkelijk ontsluit.

  Privacybeleid en compliance

  Om uw organisatie privacy compliant te maken en te houden, is het van belang om uw privacybeleid goed in te richten en toe te spitsen op uw organisatie. Wij staan u bij met advisering over, en het opstellen en uitvoeren van onder meer een intern privacybeleid, privacy statements, verwerkersovereenkomsten, data protection impact assessments, doorgifteovereenkomsten, privacy audits, profiling, het beleid rondom direct-marketingactiviteiten, cookies, recruitment, screening, klokkenluidersregelingen en online portals.

  Meer informatie

  Wilt u weten hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan bij privacy en data gerelateerde vraagstukken, zoals datalekken, handhaving en geschillen en hoe duurzaam AVG compliant te worden? Neem dan contact op met Elisabeth Thole