Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  Privacy & Data

  Technologische innovaties en nauwkeurige data bieden ongekende mogelijkheden. Veelal is het idee dat hoe meer data, hoe beter, immers data vergroten de waarde van een organisatie. Tegelijkertijd zijn door de strenge privacyregelgeving de juridische risico's enorm toegenomen, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit en reputatie van uw organisatie. In plaats van waarde aan uw organisatie toe te voegen, kunnen data ook zorgen voor meer aansprakelijkheid. Ons Privacy & Data Team helpt u op proactieve wijze door de complexe regelgeving voor gegevensbescherming heen te navigeren en de daadwerkelijke waarde van data op een duurzame manier te ontgrendelen.

  Fusies en overnames

  Of u nu als private equity-investeerder op zoek bent naar een clean exit, dan wel u met een strategische partner een fusie wilt aangaan, steeds is het cruciaal om vroegtijdig rekening te houden met de privacy-aspecten. Onzorgvuldig uitgevoerde due diligence-onderzoeken of verbeterplannen kunnen leiden tot aanzienlijke aansprakelijkheden. Bij transacties kunnen wij u helpen om in kaart te brengen waar de daadwerkelijke risico's liggen en hoe u die kunt mitigeren.

  Handhaving

  Onderzoeken door toezichthouders kunnen een enorme impact hebben op organisaties, variërend van informatieverzoeken, bedrijfsbezoeken tot handhavingsacties. Onderzoeken kunnen ook leiden tot aanzienlijke reputatieschade, claims, en miljoenenboetes. Met onze ervaring kunnen wij u bijstaan bij het effectief omgaan met toezichthoudende acties en onderzoeken.

  Rechten van betrokkenen en assistentie bij claims

  In toenemende mate oefenen betrokkenen hun rechten uit en gaan zij over tot het claimen van schade, vooral als er een ander onderliggend geschil speelt. Collectieve acties en massaclaims zullen steeds meer voorkomen. Dit wordt nog eens gestimuleerd doordat rechters steeds sneller geneigd zijn om schadevergoedingen toe te kennen bij privacy-inbreuken. Daarbij is Nederland ook een forum geworden voor grensoverschrijdende collectieve acties. Geschillen kunnen veelal worden voorkomen door inzet van een strategisch beleid voor het naleven van de rechten van betrokkenen. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het implementeren van zo een beleid, inclusief het in kaart brengen risico's bij privacygeschillen.

  Beheren van innovatierisico's

  Organisaties focussen zich steeds meer op de waarde van data en de toepassing van technologische innovaties, zoals artificiële intelligentie en andere algoritmen. Als geen ander begrijpen wij de uitdagingen van technologische ontwikkelingen waarmee organisaties te maken hebben. Wij kunnen ondersteuning bieden bij de duurzame implementatie van innovatieve technologieën of bij nieuwe investeerders, terwijl wij tegelijkertijd helpen voorkomen dat bestaande processen worden belemmerd.

  Datalekken

  Cybersecurity-aanvallen, zoals ransomware en phishing, worden steeds geraffineerder. Soms leiden deze aanvallen zelfs tot een productiestop of volledige stilstand van de organisatie, met aanmerkelijke financiële schade als gevolg. Bovendien zorgen onvoldoende beveiliging en bewustzijn ervoor dat menselijke fouten tot datalekken leiden die voorkomen hadden kunnen worden.  Naast claims van belanghebbenden kunnen datalekken ook leiden tot onderzoeken door autoriteiten. Wij kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen om adequaat te kunnen reageren op datalekken.

  Onze ervaring

  Ons doel is om langdurige relaties te onderhouden met onze cliënten. Met veel cliënten werken wij al vele jaren samen. Dat is iets om erg trots op te zijn. Wij hebben ervaring in het adviseren van diverse toonaangevende multinationals gespecialiseerd in consumentengoederen, motorvoertuigen, financiële diensten, fintech en verzekeringsmaatschappijen en hebben diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, een financiële dienstverlener, een onderwijsaanbieder, een vastgoedbedrijf en een fabrikant bijgestaan bij het beantwoorden van vragen, waaronder onderzoeken, van de autoriteiten.