Waarmee kunnen wij u helpen?

  Publiek-private samenwerking

  In de praktijk van de projectontwikkeling is publiek-private samenwerking niet meer weg te denken. Publieke en private partijen staan voor complexe uitdagingen. Van Doorne spreekt de taal van publiek-private samenwerking en is in staat de publieke en de private belangen te verenigen.

  Begeleiding PPS-projecten

  Om onze cliënten bij PPS-projecten met succes te kunnen begeleiden hebben wij een multidisciplinair team dat per project alle benodigde juridische expertise bij elkaar brengt. Het team heeft kennis van alle onderwerpen die van belang zijn voor dit soort projecten.

  Te denken valt aan bouwrecht, aanbestedings- en staatssteunrecht en het opstellen en uitonderhandelen van allerlei soorten overeenkomsten (bv. anterieure overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten (concessie, bouwclaim of joint-venture). Ook het oprichten van samenwerkingsverbanden (denk aan gemeenschappelijke regelingen, allianties of samenwerkingen in de vorm van een C.V./B.V-constructie) behoort tot onze expertises. Advocatuurlijke, notariële en fiscale kennis worden naadloos voor onze cliënten toegepast.

  Risicoverdeling publieke en private partijen

  Wij adviseren zowel publiek als private partijen en staat al decennia met succes cliënten bij in allerlei soorten PPS-projecten. De keuze aan samenwerkingsvormen is groot. Dat betekent dat maatwerk per project van groot belang is. Wij hebben oog voor een evenwichtige risicoverdeling tussen publieke en private partijen, zodat beide partijen hun belangen zien gewaarborgd en hun doelen bereiken.

  Door middel van deze aanpak hebben wij samen met onze cliënten tientallen grote projectontwikkelingen gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke (her)ontwikkeling, woningbouwlocaties, bedrijventerreinontwikkeling en infrastructuur.

  Meer informatie

  Graag leggen wij met u het fundament voor een duurzame (publiek-private) samenwerking. Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt daarvoor terecht bij Mark Moolhuizen.