Nieuws

De Nederlandse Franchise Code (NFC) wordt wettelijk verankerd

Demissionair minister Kamp van Economische Zaken komt zijn belofte na en zal nog deze maand een wetsvoorstel presenteren met als doel de Nederlandse Franchise Code (NFC) - bedoeld voor partijen die met elkaar een franchiseovereenkomst sluiten - wettelijk te verankeren.

In oktober vorig jaar maakte Minister Kamp bekend dat de NFC - die in samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers tot stand is gekomen en in februari 2016 aan de minister werd gepresenteerd – mogelijk in de Nederlandse wet zou worden opgenomen. Tot op heden wordt de NFC nog niet vaak op vrijwillige basis in een franchiseovereenkomst opgenomen, maar daar dient vanwege het grote belang van de code verandering in te worden gebracht, aldus minister Kamp.

Het nieuws is met gemengde gevoelens ontvangen; franchisenemers staan positief tegenover wettelijke verankering: De NFC - die meer bescherming aan de franchisenemer biedt - beoogt immers de (tot nu toe vaak scheve) machtsverhouding tussen franchisegever- en nemer meer in balans te brengen. De Nederlandse Franchise Vereniging vreest daarentegen voor meer gerechtelijke procedures.

Diverse aspecten van die NFC zijn nog altijd niet duidelijk; zo is onbekend hoe de procedure met betrekking tot de Geschillencommissie – waartoe partijen zich dienen te wenden indien er sprake is van een geschil - zal verlopen en of de NFC al dan niet op bepaalde franchiserelaties niet van toepassing zal worden verklaard. Eén ding staat buiten kijf: met de komst van de wettelijke verankering komt er in elk geval iets van die gewenste en noodzakelijk geachte duidelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Bieleveld.