Artikel

Het toenemend belang van elektronisch geld voor FinTech ondernemingen

Elektronisch geld is een volwaardig wettig betaalmiddel. De uitgifte van elektronisch geld is niet uitsluitend voorbehouden aan banken, maar kan ook geschieden door anderen die een vergunning hebben om elektronisch geld uit te geven of op basis van een daarvoor geldende Wft-uitzondering of -vrijstelling. In deze bijdrage bespreken de auteurs of elektronisch geld van toenemend belang is voor FinTech ondernemingen. Na een uiteenzetting van het wettelijk kader en komende wetswijzigingen rond elektronisch geld, schetsen de auteurs aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de mogelijke toepassingen van elektronisch geld voor 'FinTech' ondernemingen.

Bron: Tijdschrift voor FINANCIEEL RECHT, nr. 5 mei 2017.