Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Stappenplan: wijziging pensioenleeftijd naar 68 in 2018

 • NL
 • De fiscale pensioenrichtleeftijd wijzigt van 67 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018. Dit beperkt de fiscale pensioenopbouwmogelijkheden. Zie daarover de tabellen hieronder. Daardoor is veelal een aanpassing van de pensioenregeling en pensioenafspraken met werknemers nodig. Wat u daarvoor moet doen, leest u hieronder.

  1 januari 2018

  De pensioenrichtleeftijd uit de Wet op de loonbelasting 1964 gaat per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. Omdat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar, zijn nieuwe premiestaffels nodig. De premiepercentages worden per 1 januari 2018 worden aangepast aan het premiebedrag dat nodig is voor een ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De gewijzigde premiestaffels zijn hier te vinden (dit zijn voorlopige staffels, de definitieve worden nog gepubliceerd).

  Stappenplan wijziging pensioenregeling

  De fiscale wijziging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 zal veelal betekenen dat een werkgever zijn pensioenregeling daarop dient aan te passen. Aan de ene kant is dat een wijzing van de regeling zelf, wat afstemming met de aanbieder (verzekeraar, fonds, premie-pensioeninstelling etc.) vergt. En aan de andere kant is dat een wijziging van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken met de werknemer (de pensioenovereenkomst).

  Welke stappen moet u zetten om die wijziging door te voeren?

  Stap

  Toelichting

  Mogelijke planning

  1. Beoordeel de pensioenregeling

  Beoordeel of uw huidige pensioenregeling binnen de fiscale grenzen blijft. Indien dat het geval is, is wijziging wellicht ook niet nodig.

  Augustus 2017

  2. Maak een plan van aanpak en tijdlijn

  Hoe gaat u de wijziging aanpakken? En welke termijnen wilt u hanteren? Bedenk bij het opstellen van die tijdlijn met welke partijen en betrokkenen u intern moet afstemmen   (hoofdkantoor, betrokken bonden, de ondernemingsraad etc.)

  Eerste week van september 2017

  3. Inventariseer wat uw pensioenuitvoerder kan aanbieden

  Uw pensioenuitvoerder zal zich hebben voorbereid op de wijzigingen per 1 januari 2018. Ga na wat zij u kunnen aanbieden. Werkt u met een tussenpersoon of verzekeringsadviseur,   vraag dan deze partij u de meest passende aanbiedingen voor te leggen.

  Half september   2017 – half oktober 2017

  4. Is compensatie voor de wijziging nodig?

  Wanneer de beoogde wijziging van de regeling leidt tot een lagere werknemersbijdrage, dan is er rechtspraak waaruit men zou kunnen opmaken dat onder omstandigheden van een werkgever enige vorm van compensatie voor de wijziging gevraagd kan worden. Zie onder andere: ECLI:NL:GHSGR:2010:BM9719  en ECLI:NL:GHAMS:2010:BN9262. Compensatie kan vaak in vele vormen, waaronder verbetering binnen de   pensioenregeling (bijvoorbeeld een lagere franchise) of een financiële bijdrage. Let in dat laatste geval goed op om te voorkomen dat eventuele compensatie   doortikt in andere arbeidsvoorwaarden (zoals vakantiegeld,   transitievergoeding, bonus etc.). Streef bij het bieden van compensatie naar kostenneutraliteit (zie ook eerder genoemde rechtspraak).

  Eind september 2017

  5. Stem af met de ondernemingsraad

  De wijziging van de pensioenregeling vanwege de gewijzigde fiscale pensioenrichtleeftijd zal   veelal dusdanig materieel zijn dat de ondernemingsraad om instemming gevraagd   moet worden. De ondernemingsraad mag voor de beoordeling van het   instemmingsverzoek een redelijke termijn nemen.

  Half oktober 2017 – half november 2017

  6. Informeer een eventuele vereniging van gepensioneerden?

  De wijziging van de pensioenregeling vanwege de gewijzigde fiscale pensioenrichtleeftijd zal niet   snel effect hebben voor gepensioneerden. Een eventuele vereniging van  gepensioneerden zal dan ook niet snel over de wijziging geïnformeerd moeten   worden. Er kunnen natuurlijk andere redenen zijn om die vereniging toch te   informeren, waaronder behoud van de onderlinge (goede) verstandhouding.

  Half oktober 2017

  7. Implementatie   – impliciete wilsovereenstemming?

  Het doorvoeren van de wijziging vergt de instemming van de betrokken werknemers. Vaak is een vorm   van impliciete instemming een goed werkbare optie. Dit vereist het zorgvuldig   informeren van de betrokken werknemers. Denk bijvoorbeeld aan:

   - Het organiseren van en uitnodigen van de betrokken werknemers voor een informatiebijeenkomst waar uw   pensioenadviseur de wijziging toelicht. Zorg dat u goed weet wie op deze   manier informatie heeft gekregen en wie niet. Die laatste groep wilt u   wellicht alsnog op een later moment informeren op andere wijze.

   - Bevestig de informatie en de wijziging in een persoonlijke brief aan de betrokken werknemers, waarin de   effecten van de gewijzigde fiscale pensioenrichtleeftijd en opbouwpercentages   worden toegelicht. Maak duidelijk waar een werknemer met vragen en bezwaren terecht kan. Bevestig op een later moment nogmaals de (inwerkingtreding) van de wijziging.

  Half november 2017 – half december 2017

  Tot slot

  De meeste pensioenregelingen moeten per 1 januari 2018 worden aangepast. Die wijziging vergt een zorgvuldige planning en aanpak. Wacht niet te lang met het voorbereiden van de wijziging en het uitvoeren van het wijzigingstraject. Mogelijk wilt u afstemmen met vele betrokkenen binnen uw organisatie. En dat kost tijd. Wij ondersteunen u graag bij het faciliteren van een wijziging van de pensioenregeling. Van Doorne informeert u graag over de recente ontwikkelingen op dit vlak.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sijbren Kuiper.