Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Stoelendansen in het land van de bollebozen

    Een werkgever die genoodzaakt is te reorganiseren, neemt liever afscheid van zijn minder presterende dan zijn goede presterende werknemers. Regelmatig wordt dan - om zo op kwaliteit te kunnen selecteren - de stoelendansmethode toegepast, waarbij men een functie(groep) geheel laat vervallen en een aantal nieuwe functies creëert, waarop alle boventallige werknemers kunnen solliciteren. De laatste jaren zijn meerdere uitspraken gewezen over de toelaatbaarheid daarvan. Verreweg de meeste ontbindingsverzoeken worden niet afgewezen vanwege de stoelendansmethode op zich, maar vanwege uitwisselbaarheid van de oude en nieuwe functies of een onzorgvuldige selectieprocedure. In dit artikel bezien wij de legitimiteit van de stoelendansmethode in het licht van het Ontslagbesluit en de beleidsregels van het UWV en bespreken wij de recente zaken.

    Download

    Meer over