Waarmee kunnen wij u helpen?

    Klachtenregeling

    Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het werk van een aan Van Doorne verbonden advocaat of over onze declaratie, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken volgens de procedure die is vastgelegd in de onderstaande kantoorklachtenregeling. Wij streven ernaar om uw klacht op constructieve wijze en binnen een redelijke termijn af te handelen. Uiteraard zijn er voor u geen kosten verbonden aan een klachtbehandeling.

    Download Kantoorklachtenregeling Advocatuur