Waarmee kunnen wij u helpen?

  Download

  Mark-up Pensioenwet 2020

  De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. Niet in de laatste plaats vanwege de steeds concreter wordende uitwerking van het pensioenakkoord. Daarom heeft het pensioenteam van Van Doorne ook nu weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld.

  In de Van Doorne mark-up Pensioenwet 2020 is toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen verwerkt. Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met aan welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht.

  Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk.

  Sijbren Kuiper

  Advocaat

  Sijbren is specialist op het gebied van het pensioenrecht. Hij staat een veelheid aan pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners bij. Tevens adviseert hij Nederlandse en buitenlandse ondernemingen over pensioenkwesties. Sijbren heeft ruime ervaring op het gebied van collectieve waardeoverdrachten, liquidaties van pensioenfondsen, uitbesteding, wijzigen en de-risken van pensioenregelingen, ondernemingsraad-trajecten en medezeggenschap over pensioen, verplichtstelling en vrijstellingen van een BPF, toezicht op pensioenuitvoerders en zorgplichtkwesties. Ook procedeert hij in pensioenkwesties (o.a. over aansprakelijkheden van pensioendienstverleners).

  Jorn de Bruin

  Advocaat

  Jorn is specialist in het pensioenrecht en is als zodanig onderdeel van het Sectorteam Pensioenvoorziening. Jorn staat zowel pensioenuitvoerders als (middel)grote werkgevers bij door middel van advies, maar ook in eventuele gerechtelijke procedures. Daardoor heeft hij ruime ervaring met – en dus kennis van – de toezeggingenkant en de uitvoeringskant.

  Friso Foppes

  Partner, Advocaat

  Friso is een ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht (vennootschapsrecht).

  Albert van Marwijk Kooy

  Adviseur, Advocaat

  Albert is een specialist op het gebied van pensioenrecht. Hij heeft jarenlange advieservaring op het grensvlak van pensioenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht, en heeft vele complexe procedures gevoerd.

  Arnout Stroeve

  Partner, Notaris

  Arnout richt zich met name op het opzetten en herstructureren van internationale structuren, financieringen en private equity transacties. Daarnaast adviseert Arnout over diverse vennootschapsrechtelijke onderwerpen, onder meer aan beursgenoteerde ondernemingen.

  Martijn Nijstad

  Advocaat

  Martijn adviseert geldnemers en geldgevers in cross-border en Nederlandse financieringstransacties, waaronder acquisitie en vastgoedfinancieringen. Tevens adviseert hij cliënten over gerelateerde toezichtrechtelijke vraagstukken en derivaten. Hij werkt binnen het team Financiering.

  Albana Mazreku

  Advocaat

  Albana behaalde in 2017 haar diploma Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

  Carlijn Gerritsen

  Advocaat

  Carlijn is verbonden aan het team Arbeidsrecht. Zij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zij is tevens verbonden aan het team Pensioenrecht.