Waarmee kunnen wij u helpen?

  Diversiteitscommissie

  Wij zijn overtuigd van de kracht van verscheidenheid en verandering. Een open blik en communicatie met respect voor elkaar en ruimte voor ieder uniek individu met inclusie als uitgangspunt. Binnen onze organisatie krijgt elke medewerker de mogelijkheid om zijn of haar inspiratie en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen en te benutten op een manier die bij henzelf en bij kantoor past. 

  Wij hebben hierbij oog voor de samenleving en de wereld om ons heen en hechten eraan een omgeving te creëren waar een ieder de vrijheid voelt om zichzelf te kunnen zijn. Inclusie met oog voor elkaar sluit naadloos aan bij het informele en open karakter van onze organisatie, waarbij het complementair zijn als basis wordt genomen en niet de onderlinge verschillen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin inventiviteit en een open houding tot de beste oplossingen leiden.In 2020 hebben wij een belangrijke stap gezet richting een succesvol diversiteitsbeleid door de oprichting van een Diversiteits- en Inclusie-commissie. Deze commissie kreeg de volgende opdracht mee:

  • Vorm een beeld van de huidige organisatiecultuur van Van Doorne
  • Formuleer een heldere visie op diversiteit met meetbare en concrete doelstellingen
  • Zorg voor commitment van de top
  • Creëer een positief diversiteitsklimaat

  Hoe zorgen wij hier al voor?

  Ruim 1/3 van onze partners is vrouw en de man/vrouw- verhouding in ons personeelsbestand is bijna gelijk. Daarmee staan we in de voorhoede van onze sector. We hebben een actieve diversiteits- en inclusiecommissie die bestaat uit zes personen van verschillende ervaringsjaren, afdelingen en achtergronden. Het doel van deze commissie is om Diversiteit & Inclusie als actueel onderwerp op de agenda te krijgen en het uitdiepen hiervan. Zo voeren zij sinds februari 2020 samen met een externe adviseur een diversiteitsscan binnen ons kantoor uit. 

  Een paar voorbeelden

  We hebben een jarenlange relatie met de Vrije Universiteit, de IMC Weekendschool en de Nederlandse Orde van Advocaten, waarmee we de afstand die er is tussen goede studenten met een andere culturele achtergrond en de advocatuur proberen te verkleinen. We zijn vanaf het begin nauw betrokken bij Stichting Forward. Forward richt zich op het bevorderen van acceptatie, erkenning en zichtbaarheid van LHBT’ers binnen de Nederlandse juridische beroepsgroep. Andy Furr is lid van de Raad van Commissarissen van deze vooruitstrevende organisatie.

  Wat zijn onze agendapunten?

  Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onszelf te verbeteren en dit doen we dus ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Op basis van uitkomsten van de diversiteitsscan wordt er een kantoorbreed beleid ontwikkeld met concrete en gedragen doelstellingen voor de komende drie jaar. Daarnaast wordt er op alle niveaus binnen ons kantoor een open dialoog aangegaan met de collega’s die niet onderwerp, maar onderdeel vormen van dit beleid. De diversiteits- en inclusiecommissie heeft een dedicated partner die dit onderwerp agendeert en het belang van dit onderwerp zowel intern als extern uitdraagt.

  Ook besteden wij aandacht aan de diversiteit binnen onze organisatie. Dit doen wij bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, waarin de diversiteit in achtergrond en cultuur van onze collega’s wordt belicht. Een voorbeeld hiervan zijn culturele of religieuze feesten. Rondom Chinees nieuwjaar vertelde een aantal collega’s met Chinese roots over hun (jeugd)ervaringen met dit feest en tijdens de Ramadan vertelden collega’s over hun beleving van deze vastenmaand en het afsluitende Suikerfeest. Diversiteit wordt zo zichtbaar binnen ons kantoor. Hiermee creëren wij meer begrip voor elkaar wat leidt tot betrokkenheid en een betere onderlinge samenwerking.

  Dit zijn de leden van onze Diversiteitscommissie:  Meltem Koning-Gungormez, Vanessa LiemCihan ErdoganAlbana MazrekuThomas DasselaarSoleiman Saldjoqi, Ellis Martens, Chaya Ramsoekh, Pieter de Jong Schouwenburg, Willem van der Ven, Anna Booij en Sera Schutijser.