Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Pensioenakkoord: een overzicht

 • NL
 • De Nederlandse pensioenwetgeving gaat op de schop. Hoe dat moet gaan uitpakken, is inmiddels beschreven in een voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Die wet volgt op een langdurig politiek traject. Op 5 juni 2019 presenteerden werkgeversverenigingen, vakbonden en het kabinet het (langverwachte) akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel, zoals dat is vastgelegd in het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. 

  Kortom: het Pensioenakkoord. Tegelijkertijd verstuurde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze brief aan de Tweede Kamer over het gesloten Pensioenakkoord. In juni 2020 werd de uitwerking van dat akkoord in kernpunten voorgelegd aan de achterban van de sociale partners. Kort daarna is een meer gedetailleerde uitwerking (de hoofdlijnennotitie) aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is het volgende tijdpad is uitgestippeld:

  Op 10 mei 2021 werd via een Kamerbrief duidelijk dat minister Koolmees, in plaats van 1 januari 2022, 1 januari 2023 als beoogde datum van inwerkingtreding van de Wtp, meer realistisch acht, met 1 januari 2027, in plaats van 1 januari 2026, als uiterste aanvangsmoment voor uitvoering van het nieuwe pensioencontract.

  Meer weten over het pensioenakkoord 2019? Lees onze nieuwsbrief! Daarin bespreken wij de 13 kernthema's van dit akkoord, waaronder de stijging van de AOW leeftijd, afschaffing van de doorsneepremie, introductie van een leeftijdsonafhankelijke premie, compensatie, introductie van het nieuwe pensioencontract, keuzevrijheid en invaren.

  U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met een van onze pensioenspecialisten.