Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Bestuurlijke handhaving

    Op alle terreinen waar de overheid regels voor stelt, bestaat ook toezicht en handhavend optreden bij overtredingen. Handhaving kan door het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en vaak ook door het opleggen van een bestuurlijke boete. Wij adviseren overheden, bedrijven en instellingen over alle facetten van bestuursrechtelijke handhaving en hebben ruime proceservaring op dit gebied.