Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Overheidsaansprakelijkheid en overheidscontracten

    Ons team adviseert overheden, bedrijven en instellingen over de rechtmatigheid van overheidshandelen en eventuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen of wanprestatie. Als het nodig is, procederen wij daarover, zowel in procedures bij de civiele als bij de bestuursrechter.

    Wij dragen onze kennis op dit gebied ook uit in het onderwijs: Cees Kniestedt doceert overheidsaansprakelijkheidsrecht aan de wethoudersvereniging, Jan van der Grinten is docent in dit vak aan de Universiteit Leiden en de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.