Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Planschade en nadeelcompensatie

    Planschade en nadeelcompensatie komt voort uit rechtmatige besluiten van de overheid. Vanwege onze brede bestuursrechtpraktijk heeft ons team een ruime ervaring met het voeren van dergelijke procedures, waarbij niet alleen de vraag centraal staat of überhaupt schade is veroorzaakt, maar ook de vraag of deze schade voor vergoeding in aanmerking kan komen. Het planschade- en nadeelcompensatierecht is complex en fijnmazig en is niet alleen vanwege de verwachte komst van de Omgevingswet, maar ook vanwege de veelheid aan jurisprudentie een rechtsgebied dat vraagt om specialistische kennis.  

    Wij dragen onze kennis op dit gebied ook uit in het onderwijs: Cees Kniestedt doceert overheidsaansprakelijkheidsrecht aan de wethoudersvereniging, Jan van der Grinten is docent in dit vak aan de Universiteit Leiden en de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.