Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Wet Bibob

  De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ondermijning en de negatieve effecten daarvan op de Nederlandse samenleving. Ondermijning is het verschijnsel waarbij criminelen gebruik maken van legale bedrijven, onder meer voor witwassen of het invloed uitoefenen op besluitvorming door overheden. Er vindt dan een vermenging van onder- en bovenwereld plaats.

  Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) heeft de overheid een instrument in handen om ondermijning tegen te gaan. De wet biedt de mogelijkheid om vergunningen te weigeren wanneer de vrees bestaat dat deze zullen worden benut voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van gelden die uit strafbare feiten zijn verkregen. 

  Het inzetten van dit instrument moet vanzelfsprekend met de nodige zorgvuldigheid gebeuren. De ernst van verweten gedragingen en het risico dat deze zich voordoen moet weigering van vergunningen kunnen rechtvaardigen. Verder kan tijdsverloop een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of weigering van een vergunning op basis van de Wet Bibob evenredig is. 

  Het bestuursrechtteam van Van Doorne heeft ruime ervaring met het toepassen van de Wet Bibob, onder meer bij exploitatievergunningen, alcoholvergunningen en omgevingsvergunningen. Samen met ons strafrechtteam kunnen wij overheden of initiatiefnemers ondersteunen bij het doorlopen van het Wet Bibob traject met advies en - waar nodig – met het voeren van procedures.