Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Verzekeringen

  Van Doorne werkt al jaren met en voor verzekeraars. Wij weten wat u van uw verzekerde verwacht en wat uw verzekerde van u mag verwachten.

  Focus verzekeringsrecht

  Onze focus ligt op de kern van uw product: is er dekking en hoe biedt u dekking? Zo zijn wij betrokken bij het opstellen van polisvoorwaarden, het formuleren van een dekkingsstandpunt en overleg en geschillen over dekking. Wij voeren verweer voor uw verzekerden, faciliteren als monitoring counsel de samenwerking tussen (raadslieden van) verzekerden en pakken verhaalsmogelijkheden op.

  Nationale en internationale context

  Wij begrijpen hoe u zich verhoudt tot uw verzekerden, maar behartigen ook uw belangen bij co-assurantie. Dat doen wij zowel in een nationale als internationale context, mede dankzij Van Doorne's aanwezigheid in Londen. Dit versterkt ons internationale netwerk in de verzekeringsmarkt en vergroot onze kennis van recente ontwikkelingen.

  Geschilbeslechting

  Voor de gevallen waarin een geschil niet voorkomen kan worden putten wij uit Van Doorne's brede ervaring op het gebied van geschilbeslechting: mediation, arbitrage, de Ondernemingskamer en de WCAM zijn ons even vertrouwd als een reguliere procedure. Vrijwel alle soorten verzekeringen vormen ons werkterrein. Daarbij vormen financial lines, zoals bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid en fraudeverzekeringen, de kern. Cyber- en M&A-gerelateerde verzekeringsproducten zijn recente toevoegingen waarin wij met onze kantoorbrede expertise significant toegevoegde waarde leveren.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over wat Van Doorne voor u als verzekeraar kan betekenen, neemt u vrijblijvend contact met ons op. U kunt daarvoor terecht bij Annemieke Hendrikse.