Waarmee kunnen wij u helpen?

  Annerie Ploumen

  Partner, Notaris

  Annerie is gespecialiseerd in vastgoed en de financiering daarvan. Zij begeleidt bedrijven bij Nederlandse en internationale vastgoedtransacties, financieringen, herfinancieringen en projectontwikkeling (woning-, kantoor- en hotelprojecten) zowel binnenstedelijk als daarbuiten.

  Deskundig. Enthousiast. Commitment. Helder en bondig.

  Annerie adviseert bedrijven bij het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van nationale en internationale aanbestedingen. Annerie adviseert ziekenhuizen en universiteiten over hun vastgoedportefeuille en de financiering daarvan. Daarnaast adviseert zij bedrijven bij het structureren en opzetten van vastgoedfondsen en het voorbereiden en opstellen van de bijbehorende financieringsdocumenten. Sinds de markt is veranderd is Annerie weer begonnen met (advisering bij) herstructurering van vastgoedportefeuilles en executieverkopen.

  Carrière
  Annerie is in 1996 benoemd tot notaris. Annerie bekleedt diverse bestuurs- en adviesfuncties, zowel op vastgoedgebied als in het Nederlandse notariaat.

  Professionele lidmaatschappen
  Vanaf januari 2021 is Annerie voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Van 2008 tot 2012 was zij voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 

  Vanaf januari 2023 vervult Annerie de rol van bestuurslid bij de CNUE, een organisatie die het notariaat van 22 Europese lidstaten vertegenwoordigt bij de Europese instituties. De focus van de CNUE ligt op het vergroten van de zichtbaarheid van het notariaat in Europa en het versterken van notariële activiteiten en diensten in de regio.

  Annerie is betrokken geweest bij diverse grote vastgoedprojecten in Nederland en wordt regelmatig gevraagd input te leveren aan diverse commissies ter versterking van de Nederlandse vastgoedsector. In haar functie als voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is zij ook betrokken bij besprekingen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, alsmede met de bestuursleden van het Kadaster en de Kamer van Koophandel, waaronder maar niet uitsluitend de onderwerpen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening alsmede Digitalisering en in het algemeen Rechtsbescherming.

  Acquisities & Verkopen Projectontwikkeling Vastgoedfinanciering Vastgoed & Bouw Annerie Ploumen Van Doorne,Advocaat,Vastgoed,Financiering,,, Annerie is specialist op het gebied van vastgoed en de financiering hiervan. Annerie begeleidt ondernemingen bij (internationale) vastgoedtransacties en (her)fi