Waarmee kunnen wij u helpen?

  Babette Vos

  Advocaat

  Babette is verbonden aan het team Vastgoedfinanciering. Zij is gespecialiseerd in begeleiding van en advisering terzake (inter)nationale vastgoed- en projectfinancieringen met een focus op Duitse financiers actief op de Nederlandse markt. Ook heeft zij ruime ervaring met herstructureringen en verkoop van kredieten.

  Buitengewoon betrokken. Analytisch. Kwaliteitsbewust. Doelgericht.

  Babette adviseert (inter)nationale banken, andere financiële instellingen, investeerders en ondernemingen. Babette heeft enige tijd in Londen gewerkt. In 2015  rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden af.

  Ervaring

  DRC Capital European Real Estate Debt Funds | Juridische advisering van DRC met betrekking tot door hen in de Nederlandse markt verstrekte financieringen van commercieel vastgoed (whole loans, mezzaninefinancieringen, high yield loans, kantoor- en winkelruimten).

  PGIM | Juridische advisering van PGIM met betrekking tot verschillende door PGIM verstrekte senior leningen in Nederland (woon- en kantoorruimte).

  Deutsche Hypothekenbank | Juridische advisering van Deutsche Hypothekenbank met betrekking tot verschillende grote en middelgrote project- en beleggingsfinancieringen van woningen, winkels en kantoren, waaronder New Atrium, Central Post en één van de grootste Nederlandse vastgoedportfolio’s die afgelopen jaren op de markt kwam, evenals de financiering van verschillende hotels, zoals Student Hotels en W Hotels.

  NNIP Investment Managers I Juridische advisering van NNIP IM met betrekking tot Nederlandse en cross-border acquisities van hypothecaire performing vastgoedleningen ter financiering van commercieel vastgoed. 

  GreenOak I Juridische advisering met betrekking tot verschillende (her-)financieringen en DPO's van bestaand krediet ten behoeve van de financiering  woon-, winkel- en bedrijfspanden in Nederland, waaronder mede begrepen de herfinanciering van Green Campus in Den Haag.

  Berlin Hyp | Juridische advisering van Berlin Hyp met betrekking tot verschillende grote en middelgrote project- en beleggingsfinancieringen, waaronder de financiering van de hoofdkantoren van Rabobank Zuid-Holland, Akzo en Vopak, (her)financieringen van vastgoedportfolio’s van IEF, Hyatt Hotels en verschillende woningportfolio’s van, onder meer, Reggeborgh (VolkerWessels), Holland Immo Groep en verscheidene andere grote woningportfolio’s van particuliere investeerders.

  ING DiBa | Juridische Advisering van ING DiBa met betrekking tot een aantal financieringen van Nederlandse commercieel vastgoed.

  Aareal Bank I Juridische advisering van Aareal Bank terzake de (her-)financiering van verschillende bedrijfspanden en hotels in Nederland en combinaties daarvan.

  Deutsche Bank I Juridische advisering van Deutsche Bank met betrekking tot verschillende NPL- en sub-performing loan aankooptransacties, waaronder begrepen daaropvolgende exit scenario's (realisatieovereenkomsten, sell downs, 'bricks through shares' verkoop, hypothecaire uitwinningsprocedures (zowel openbare als particuliere verkoop), DPO's, inclusief fiscaal advies.

  Dutch Social Housing Guarantee Fund I Juridische advisering van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in verband met de financiële herstructurering van een aantal Nederlandse sociale woningbouwcorporaties, waaronder begrepen Vestia (inclusief de herstructurering van Vestia's derivaten schulden), advisering over een aantal recentere herstructureringen van andere sociale woningbouwcorporaties en de herziening van de financieringsregelingen voor sociale woningbouw-corporaties.

  Vastgoedfinanciering Financiering Vastgoed & Bouw Babette Vos Babette is verbonden aan het team Financiering. Zij is gespecialiseerd in begeleiding van en advisering terzake (inter)nationale vastgoed- en projectfinancierin