Waarmee kunnen wij u helpen?

  Corine Vernooij

  Advocaat

  Corine begeleidt, adviseert en procedeert voor partijen die actief zijn in de (semi)publieke sector, waaronder zorginstellingen (cure en care), onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, raden van toezicht, investeerders en brancheverenigingen.

  Enthousiast. Committed. Oplossingsgericht.

  Corine houdt zich onder meer bezig met fusies, joint ventures, strategische samenwerkingsverbanden, contractering, governance vraagstukken en het brede scala aan sectorspecifieke regelgeving.

  Zij heeft een focus op het onderhandelen over, het opstellen van en het procederen over (complexe) contracten in de (semi)publieke sector. Corine heeft veel plezier in het begeleiden van samenwerkingsprojecten en heeft ruime ervaring met de verschillende processen die zich in dat kader voordoen (besluitvormingstrajecten, medezeggenschapsprocedures, NZa-fusiemelding etc).

  In 2018 heeft Corine de postacademische Grotius specialisatieopleiding Internationaal en Nationaal Contracteren cum laude afgerond.

  Zorg & Life Sciences Bestuurders en governance Publiek-private samenwerking Overheid & Onderwijs Gezondheidszorg Corine Vernooij Van Doorne,Advocaat,Gezondheidszorg, Corine is verbonden aan de praktijkgroep Gezondheidszorg. Zij houdt zich voornamelijk bezig met juridische begeleiding en advisering van partijen die actief zij