Waarmee kunnen wij u helpen?

  Hermine ten Haaft

  Advocaat

  Hermine is gespecialiseerd in het burgerlijk (proces-)recht, in het bijzonder het beslag- en executierecht en het fiscaal invorderingsrecht. De laatste vijftien jaar is Hermine voornamelijk werkzaam voor het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, eerst als plaatsvervangend Rijksadvocaat en van 2004 tot 2016 als Rijksadvocaat.

  Integer. Deskundig. Juridisch-inhoudelijk uitstekend.

  Zij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, vaste medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en mede-auteur van het commentaar bij de artikelen 254 t/m 259 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht. Sinds 2005 is Hermine raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

  Mediation Hermine ten Haaft Hermine is gespecialiseerd in het burgerlijk (proces-)recht, in het bijzonder het beslag- en executierecht en het fiscaal invorderingsrecht. De laatste vijftien