Waarmee kunnen wij u helpen?

  Sijbren Kuiper

  Partner, Advocaat

  Sijbren is advocaat en specialist op het gebied van het pensioenrecht. Hij staat een veelheid aan pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners bij. Tevens adviseert hij Nederlandse en buitenlandse ondernemingen over pensioenkwesties. Sijbren heeft ruime ervaring op het gebied van collectieve waardeoverdrachten, liquidaties van pensioenfondsen, uitbesteding, wijzigen en de-risken van pensioenregelingen, ondernemingsraad-trajecten en medezeggenschap over pensioen, verplichtstelling en vrijstelling van een BPF, toezicht op pensioenuitvoerders en zorgplichtkwesties. Ook procedeert hij in pensioenkwesties (o.a. over aansprakelijkheden van pensioendienstverleners).

  Innovatief. Doelgericht. Analytisch. Strategisch. Betrokken.

  Sijbren is medeauteur van Tekst & Commentaar Pensioenwet, redacteur van PensioenJurisprudentie en auteur van het boek Nederland Pensioenland. Verder geeft hij postacademisch onderwijs over pensioenrecht en publiceert hij regelmatig in Nederlandse vakbladen. Voordat Sijbren als advocaat bij Van Doorne begon was hij als onderzoeker verbonden aan verschillende universiteiten en werkte hij bij een bank/verzekeraar en een toezichthouder op de financiële markten.

  Pensioenrecht Bestuurders en governance Financiële diensten Outsourcing Pensioenuitvoering FinTech Verzekeringen IORP II Nieuw Pensioenstelsel Sijbren Kuiper Sijbren is een specialist op het gebied van het pensioenrecht. Hij maakt deel uit van het sectorteam Pensioen van Van Doorne.