Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thomas Dasselaar

  Fiscalist, Advocaat

  Thomas is verbonden aan het team Fiscaal recht. Thomas is expert op het gebied van de Europese gegevensuitwisselingsrichtlijn (DAC), waaronder antiwitwaswetgeving (Wwft) en meldingen van grensoverschrijdende constructies (DAC6). Cliënten weten Thomas te vinden voor advies op het gebied van de nieuwe pan-Europese wetgeving op het gebied van BEPS, digital taxation (Pillar 1) en minimumheffingen (Pillar 2).

  Analytisch. Internationaal. Betrokken.

  Thomas is in 2019/2020 uitgezonden naar Londen van waaruit hij internationale cliënten van Van Doorne adviseerde op het gebied van het Nederlands belastingrecht. Daarnaast spreekt Thomas vloeiend Frans en maakt hij deel uit van het landenteam "Frankrijk" binnen Van Doorne.

  Thomas volgde zowel de Bachelor Fiscaal recht als de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden. Vervolgens rondde hij eveneens de Master Fiscaal recht af aan de Universiteit van Leiden.
  .

  Fiscaal Fusies & Overnames FinTech Thomas Dasselaar Thomas is verbonden aan het team Fiscaal recht en houdt zich bezig met verschillende fiscaalrechtelijke vraagstukken aangaande zowel directe- als indirecte bela